Ehdotus eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

OKM006:00/2021 Säädösvalmistelu

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asetusmuutokset

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM006:00/2021

Asianumerot VN/504/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 14.12.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 397
[email protected]

Tiivistelmä

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asetusmuutokset