Tekijänoikeusneuvosto toimikaudelle 15.10.2018-14.10.2021

OKM005:00/2020 Toimielin

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM005:00/2020

Asianumerot OKM/30/040/2018 , VN/2168/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.10.2018 – 14.10.2021

Asettamispäivä 4.10.2018

Toimielimen tyyppi Neuvosto

Tiivistelmä

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Lähtökohdat

Neuvostosta on säädetty tekijänoikeuslaissa ja asetuksessa. Valtioneuvosto määrää neuvoston kokoonpanon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Neuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat ja suojakohteiden käyttäjät. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen nimetään näiden tahojen ulkopuolelta.

Lisätietoja