Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työryhmä

OKM004:00/2019 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työryhmän tulee luovuttaa ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019 mennessä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM004:00/2019

Asianumerot OKM/62/040/2018 , VN/2110/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.2.2019 – 17.12.2019

Asettamispäivä 6.2.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tulee:
1. selvittää ja pohtia osaamisperustaisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä
2. tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen malliksi
3. tehdä ehdotus koulutuksen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi
4. tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista muista toimenpiteistä

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työryhmän tulee luovuttaa ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019 mennessä.

Lähtökohdat

Muuttuva työelämä ja monimutkaistuvat työtehtävät, työalan vaihdot ja työelämän monimuotoisuus edellyttävät vahvan ja laaja-alaisen peruskoulutuksen lisäksi koko elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujille monenlaista osaamista, jonka tunnistamista tulisi helpottaa ja parantaa. Vapaan sivistystyön koulutuksen vieminen kansalliseen opintosuoritusten ja tutkintotietojen KOSKI-järjestelmään edellyttää koulutuksen kuvauksen ja laajuuden määrittelyn kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä (OKM/54/040/2016) on muistiossaan (Työn murros ja elinikäinen oppiminen, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:8) esittänyt osaamisperustaisuuden ulottamista koko koulutusjärjestelmään. Myös työstä ja harrastuksista hankitun osaamisen todentamiseksi kehitettäisiin työkaluja.

Lisätietoja