Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä

OKM004:00/2017 Toimielin

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM004:00/2017

Asianumerot OKM/3/040/2017 , VN/2328/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.3.2017 – 31.12.2021

Asettamispäivä 22.3.2017

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia korkeakoulujen kansainvälistymiseen ja opiskelijavirtoihin,

2) kerätä tietoa korkeakoulujen apurahakäytännöistä ja seurata eri apurahakäytäntöjen toimivuutta ja vaikuttavuutta, sekä

3) raportoida lukuvuosimaksujen käyttöönotosta sekä apurahakäytännöistä säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Työryhmän tulee tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys seuranta- ja arviointisuunnitelmaksi 31.5.2017 mennessä. Työryhmän tulee seuranta- ja arviointisuunnitelmaa laatiessaan kuulla sidosryhmiä seurannan ja arvioinnin kriteereistä ja toteutuksesta.

Väliraportti lukuvuosimaksujen vaikutuksista käyttöönottovaiheessa tulee laatia 30.9.2018 mennessä. Väliraportissa tulee arvioida myös hakemuksen käsittelymaksun poistamisen vaikutuksia. Työryhmän tulee lisäksi järjestää säännöllisesti keskustelutilaisuuksia korkeakouluille ja sidosryhmille.

Työryhmä voi tarvittaessa tehdä ehdotuksia lukuvuosimaksuihin liittyvän lainsäädännön ja käytännön kehittämiseksi.

Lisää aiheesta