Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen kehittäminen

OKM001:00/2019 Kehittäminen

Tehdään ehdotukset joilla a)vahvistetaan kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun b)lisätään osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta c)parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista ja d)kohdennetaan koulutusta digitalisaation ja työn murroksen aloille.
Syntyy ennakoiva toimintamalli akuutteihin uudelleenkoulutustarpeisiin.
Tiekartta 30.4.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM001:00/2019

Asianumerot 67/040/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.12.2018 – 31.12.2019

Asettamispäivä 20.12.2018

Tavoitteet ja tuotokset

1) Laatia kuvaus jatkuvan oppimisen toimintamallista ja periaatteista

2) Tehdä ehdotukset toimenpiteistä, joilla
a) vahvistetaan eri politiikkalohkojen kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun, kattaen laajasti sekä koulutuksen tarjontaan ja palvelujärjestelmään että toimeentuloon liittyvät kannusteet,
b) lisätään työuran aikaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta,
c) parannetaan edellytyksiä kehittää osaamista työn yhteydessä sekä
d) parannetaan työuran aikaiseen oppimisen mahdollisuuksia ja koulutusresurssien tarkoituksenmukaista kohdentumista esimerkiksi työn murroksessa ilman työnantajan tukea jääville, heikon pohjakoulutuksen omaaville ja koulutuksessa aliedustetuille ryhmille.

3) Tehdä ennakointitietoon perustuen ehdotus toimintamalliksi, jolla vastattaisiin ennakoivasti lähivuosien välittömiin teknologian kehityksestä ja työn murroksesta aiheutuviin uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.q

Tiivistelmä

Tehdään ehdotukset joilla a)vahvistetaan kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun b)lisätään osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta c)parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista ja d)kohdennetaan koulutusta digitalisaation ja työn murroksen aloille.
Syntyy ennakoiva toimintamalli akuutteihin uudelleenkoulutustarpeisiin.
Tiekartta 30.4.

Lähtökohdat

Uusi teknologia ja työn murros vaikuttavat koko väestön, mutta erityisesti työikäisen väestön osaamistarpeisiin. Osaamista on tarve kehittää ja uudistaa yhä enemmän työuran eri vaiheissa. Samoin työmarkkinoille tulevien osaamiseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia.
Voidaan hyvin karkealla tasolla ennakoida, että lähimmän kymmen vuoden kuluessa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudellenkoulutusta tai suunnitelmallista, laajaa täydennyskoulutusta. Suppeampaa osaamisen kehittämistä tarvitsee vähintään yhtä moni.
Näin mittavaan osaamisen kehittämishaasteeseen vastaaminen edellyttää paitsi kokonaisvaltaista koko koulutusjärjestelmän myös eri politiikkalohkot kattavaa työuran aikaisen oppimisen mahdollisuuksien ja edellytysten kehittämistä.q

Lisää aiheesta