Hyppää sisältöön

Työryhmä: Suomi tarvitsee jatkuvan oppimisen uudistuksen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2019 10.32
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksia jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. Työryhmän väliraportti julkistettiin torstaina 2.5.

Työryhmä ehdottaa, että Suomessa toteutetaan kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus.  Se ehdottaa, että luodaan ennakoivan rakennemuutoksen malli, joka tukee alueellisten työmarkkinoiden toimivuutta ja vähentää rakennemuutoksesta aiheutuvia ei-toivottuja seurauksia.

Lisäksi ehdotetaan, että ohjauksen digitaalisia palveluja ja henkilökohtaista ohjausta parannetaan, työelämässä hankittua osaamista tehdään näkyväksi ja jatkuvan oppimisen kulttuuria vahvistetaan. Työryhmä ehdottaa myös, että vuoden loppuun mennessä selvitettäisiin työikäisten osaamiskartoitusten käyttöönottoa. Lisäksi jatkuvan oppimisen rahoitusta tulisi uudistaa. 

- On tärkeää, että pääsemme toteuttamaan työuran aikaista osaamisen kehittämisen kokonaisuutta heti uuden hallituksen aloittaessa. Jatkuvan oppimisen malli ja osaamisen kehittäminen mahdollistavat korkean työllisyysasteen ja kestävän kasvun. Työvoima- ja koulutuspalvelut on kytkettävä nykyistä paremmin yhteen siten, että koulutustarjonta kohtaa siitä eniten hyötyvät ja työelämän tarpeet otetaan huomioon, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

- Jatkuvan oppimisen uudistus on tarpeen, jotta kaikki pysyvät mukana talouden ja teknologian  muutoksen kelkassa, sanoo valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki.

- Vanhoja ammatteja häviää, mutta uusia tulee tilalle. Yhä useampi ammatti vaatii hyvää ammatillista tai korkea-astetasoista osaamista. Ei riitä, että nuorista koulutetaan fiksumpia kuin vanhempansa, vaan jo työssä olevien aikuisten osaamista pitää vahvistaa, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

- Muuttuva työelämä ja teknologian kehitys vaativat meiltä kaikilta paljon. Työikäisten jatkuvasta koulutuksesta huolehtiminen on välttämätöntä, jotta työllisyysastetta voidaan nostaa ja jatkossakin turvata hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus. Koulutus on tärkeää myös yksilön hyvinvoinnille. Etuusjärjestelmän ja palvelujen yhteensovittaminen ja kehittäminen täydentävät koulutuksessa tehtäviä ensisijaisia ratkaisuja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee toteaa.
_ _ _

Jatkuvaa oppimista koskevan työryhmän ja ohjausryhmän (asetettu 5.2.2019) tehtävänä on laatia kuvaus jatkuvan oppimisen toimintamallista ja periaatteista sekä tehdä ehdotukset, joilla a) vahvistetaan kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun, b) lisätään osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta, c) parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista sekä d) kohdennetaan koulutusta digitalisaation ja työn murroksen aloille. Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2019.

Työryhmän työtä ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Ohjausryhmän jäseniä ovat kansliapäällikkö Jari Gustafsson, valtiosihteeri Martti Hetemäki ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Väliraporttiin sisältyy kaksi eriävää mielipidettä.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja Kirsi Heinivirta (OKM), puh. 02953 30136

Jatkuvan oppimisen kehittäminen -raportti 

_ _ _

• Jatkuvan oppimisen edistämisen taustalla on uuden teknologian ja työn murros, jotka vaikuttavat koko väestön osaamistarpeisiin.
• OECD:n arvion mukaan 21 prosenttia työtehtävistä muuttuu merkittävällä tavalla seuraavien 10-20 vuoden kuluessa. Ammatit muuttuvat korkeampaa osaamista edellyttäviksi, ja muutosvauhti on niin nopea, että yksinomaan nuorten ikäluokkien koulutuksella uuden osaamisen tarvetta ei kyetä tyydyttämään.
• Jatkuva oppiminen helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta ja kasvattaa työvoiman tuottavuutta. Yksilötasolla parempi osaaminen avaa uusia työllistymismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen.