Hyppää sisältöön

Ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annettua lakia esitetään muutettavaksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 14.08
Tiedote

Hallitus esittää muutettavaksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annettua lakia. Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle tunnustukseksi olympiakisoissa saadusta kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta. Eläkettä myönnettäessä otetaan urheilusaavutusten lisäksi huomioon hakijan verotettavat tulot. Eläke voidaan myöntää joko kokonaisena eläkkeenä tai osaeläkkeenä riippuen hakijan tulotasosta.

"Suomessa liian harva saa urheilijaeläkettä, täyttä eläkettä saa tällä hetkellä vain muutama. Haluan uudistuksella parantaa Suomelle kunniaa tuoneiden urheilijoiden toimeentuloa. Uudistus mahdollistaa urheilijaeläkelain puutteiden korjaamisen taitelijaeläkkeisiin nähden”, sanoo urheiluministeri Sampo Terho.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan olympiavoittajien ja paralympiavoittajien osalta voitaisiin poiketa erityisistä syistä tulorajan noudattamisesta. Lisäksi ehdotetaan, että jo myönnetty osaeläke voitaisiin muuttaa täysimääräiseksi eläkkeeksi hakemuksesta, jos hakija toimeentulo-olosuhteet ovat muuttuneet pysyvästi. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi maininta siitä, että ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle myös paralympiakisoissa saadusta kultamitalista.

"Olympiavoitto on urheilumaailman maineikkain uroteko ja sen saavuttaneiden urheilijoiden palkitseminen on myös yksi tapa nostaa urheilun arvostusta Suomessa”.

Uudistusesitys koskee ensisijaisesti niitä kohtia, joissa urheilijaeläkelaki poikkeaa taiteilijaeläkelaista. Täysi urheilijaeläke on 1339,57 euroa kuukaudessa ja osaeläke puolet siitä.

Myöskin ehdotetaan poistettavaksi maininta siitä, että urheilijaeläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti rahapelitoiminnan tuotoista. Muutosesitys on yhdenmukainen taiteilijaeläkelain kanssa. Lisäksi luovuttaisiin eläkesumman vahvistamisesta valtion talousarviossa siten, että talousarviossa vahvistettaisiin taiteilijaeläkkeiden tapaan eläkkeiden enimmäislukumäärä.

Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.8.2019. Sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuonna 2020 myönnettäviin urheilijaeläkkeisiin.

Taustaa

Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä tuli voimaan helmikuussa 2015. Urheilijaeläke on tunnustusluontoinen, ei etuusperusteinen eläkejärjestelmä suomalaisille urheilijoille. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden eläke on jäänyt kovin alhaiseksi. Eläke on harkinnanvarainen.

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30298
- erityisavustaja Toni Ahva (ministerin haastattelupyynnöt), p. 02953 30340

Muualla verkossa