Hyppää sisältöön

Yhteishankkeella suurpanostus suomen kieleen Ruotsissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2012 14.17
Uutinen

Suomen valtio on myöntänyt 330 000 euroa Ruotsissa toteutettavalle suomen kielen elvyttämishankkeelle hankkeelle Finska nu. Aiemmin Ruotsin valtio myönsi hankkeelle vastaavan summan.

Finska nu on valtioiden ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yhteisrahoituksella yksi suurimmista panostuksista suomen kieleen Ruotsissa. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan ja luoda edellytyksiä suomen säilymiseksi elinvoimaisena kielenä Ruotsissa.

Hankkeen avulla edistetään Ruotsissa asuvien suomenkielisten päivähoito- ja esikouluikäisten lasten suomen kielen osaamista. Avustus käytetään mm. tiedotusmateriaaliin ja osaamisen kehittämiseen, verkkopohjaisen pedagogisen aineiston tuottamiseen sekä hankkeen arviointiin.

Opetusministeri Jukka Gustafsson pitää tärkeänä sitä, että Finska nu -hankkeen avulla luodaan mahdollisuudet esiopetusikäisille lapsille kehittää suomen kielen taitoa ja monikielistä identiteettiä.

- Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvat lapset ovat erittäin vastaanottavaisia kielenoppimiselle ja myönteisten asenteiden syntymiselle suomen kieltä ja kulttuuria kohtaan, ministeri Gustafsson toteaa.

Noin 7,5 % Ruotsissa asuvista on suomalaistaustaisia. Finska nu tarjoaa muun muassa kaksikielisiä teatteriesityksiä esikouluihin, jotka sijaitsevat niin kutsutuilla suomen kielen hallintoalueilla. Suurin osa näistä kunnista sijaitsee Tukholman, Mälarinlaakson ja Länsi-Götanmaan seuduilla sekä Pohjois-Ruotsissa. Näissä kunnissa suomen kielellä on muita kuntia vahvempi asema erityisesti esikoulun ja vanhustenhoidon piirissä.

Kolmelle vuodelle jakautuvasta avustussummasta puolet tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja puolet sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ruotsin hallitus tukee omalta osaltaan Finska nu -kielihanketta 1 miljoonan kruunun valtionavustuksella.

Finska nu -hanketta koordinoi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Tukholmassa sijaitseva projektitoimisto Tandem. Suomen puolella on viiden vuoden ajan toiminut vastaava ruotsin kielen oppimista tukeva hanke Svenska nu, jota myös sekä Suomen että Ruotsin valtiot tukevat.


Lisätietoja hankkeesta: www.finskanu.se