Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatusmaksuja lasketaan – uudistus kasvattaa työllisyyttä ja helpottaa perheiden arkea

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2020 17.38
Tiedote
Päiväkoti-ikäisiä lattialla

Varhaiskasvatusmaksujen madaltamisella kasvatetaan työllisyyttä ja lisätään varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatusmaksujen alentamista koskevan hallituksen esityksen valmistelu on aloitettu siten, että tulorajoja korotetaan 31 prosentilla. Samalla toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa lokakuun loppuun mennessä.

Hallitus linjasi syyskuussa budjettiriihessä, että osana työllisyystoimia varhaiskasvatuksen maksuihin kunnille kohdennetaan 70 miljoonaa euroa, joka vastaa tulorajojen noston ja sisaralennuksen muuttamisen myötä laskevia varhaiskasvatusmaksutuloja. Päätöksen toimeenpanon osalta hallituspuolueet ovat linjanneet, että tulorajoja korotetaan 31 prosentilla. Samalla toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Käytännössä uudistus helpottaa perheiden arkea tuomalla uusia perheitä matalampien maksuluokkien, sekä nollamaksujen piiriin.

– Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen helpottaa perheiden arkea, tuo uusia lapsia varhaiskasvatuksessa tapahtuvan oppimisen pariin ja vahvistaa työllisyyttä. Kyseessä on siis todella laaja-alaisesti hyvinvointia tukeva toimi. Monessa perheessä huokaistaan varmasti myös helpotuksesta, kun varhaiskasvatusmaksut vievät jatkossa pienemmän osan perheen käytettävissä olevista varoista, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Maksujen alentaminen nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, kun työn vastaanottamisen kannustimia lisätään. Työllisyyden kasvulla olisi julkista taloutta vahvistava vaikutus mm. verotulojen ja sosiaaliturvasäästöjen kautta. Arvioiden mukaan varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kasvattaisi työllisyyttä noin 2 900 henkilöllä.

Varhaiskasvatusmaksuista säädetään laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maksu määräytyy perheen henkilömäärän ja bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta (288 euroa kuukaudessa) säilyy edelleen samana.

Lisätietoja:
•    hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh. 02953 30079 
•    opetusneuvos Tarja Kahiluoto, puh. 0295 330386
•    erityisasiantuntija Hanna Salokaarto, puh. 02953 30231

Varhaiskasvatusmaksujen muutokset (pdf)
 

Li Andersson Varhaiskasvatus