Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuslakiin esitetään muutoksia elokuusta 2021 alkaen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.53
Tiedote
Päiväkoti-ikäinen lapsi keinussa

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle esitetään elokuusta 2021 alkaen velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta.

Jos varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluva huomaa lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvan epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan, hänen tulee jatkossa viipymättä ilmoittaa siitä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voitaisiin tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta. 

llmoitusvelvollisuus täydentää olemassa olevia puuttumisen ja valvonnan mekanismeja. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatuksen epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa siellä, missä ne esiintyvät. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatustoimintaa.

Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen

Varhaiskasvatuslakia tarkennetaan henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen osalta. Henkilöstömitoituksen toteutuminen on yksi varhaiskasvatuksen laadun tae. Vuonna 2018 varhaiskasvatuslain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että ”jatkossa seurataan ja arvioidaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta ja ryhdytään tarvittaessa pikaisesti lasten edun takaaviin riittäviin lainsäädäntötoimiin” (EV 67/2018 vp)”.

Voimassa oleva varhaiskasvatuslain 36 § mahdollistaa henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen vain lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Tästä huolimatta pykälää on sovellettu vastoin pykälän tarkoitusta henkilöstön poissaolotilanteissa. 

Uuden momentin myötä pykälän soveltaminen täsmentyy ja turvaa paremmin varhaiskasvatuslain 35 §:n edellyttämän henkilöstön mitoituksen toteutumisen. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskevassa esityksessä tarkennetaan, että lain 35. pykälässä tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole sallittua poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan lakiesityksen torstaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Laura Niemi, puh. 050 432 0326
  • erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160