Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksut alenevat vuoden 2018 alusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2017 13.26
Tiedote

Eduskunta on 8.12. hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat, ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan. Maksuttomuuden piiriin siirtyy 6 700 perhettä.

Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla. Muutos tuo arviolta 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskevat vuodessa yli 1200 eurolla.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä koulutusjärjestelmämme vaikuttavimpana osana.
- Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen.  Varhaiskasvatus tasoittaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi eriarvoisuutta, sanoo opetusministeri.

- Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen helpottaa perheiden taloudellista tilannetta. Asiakasmaksujen alennus lisää työnteon kannustavuutta, parantaa perheiden taloudellista tilannetta ja mahdollistaa useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

Arviolta 6 700 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan. Kannustinloukkuvaikutusten pienentyessä noin 4 200 henkilön arvioidaan työllistyvän vuoteen 2021 mennessä.

Erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa.  Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenevat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on edelleen 290 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä. Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista.

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018.

Esimerkkejä muutoksista
  lapsia varhaiskasvatuksessa tulot yht. 2200 e/kk tulot yht. 3500 e/kk tulot yht. 5000 e/kk
    maksu ennen maksu uudistuksen jälkeen maksu ennen maksu uudistuksen jälkeen maksu ennen maksu  uudistuksen jälkeen
yksin huoltaja 1 lapsi 33 e/kk 0 e/kk 182 e/kk 155 e/kk 290 e/kk 290 e/kk
2 lasta 27 e/kk 0 e/kk 283 e/kk 137 e/kk 551 e/kk 378 e/kk
2 huoltajaa 1 lapsi 27 e/kk 0 e/kk 149 e/kk 91 e/kk 290 e/kk 252 e/kk
2 lasta 0 e/kk 0 e/kk 217 e/kk 80 e/kk 443 e/kk 321 e/kk

Lisätietoja:
 - ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
 - hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh. 0295 3 30079
 - neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh. 0295 3 30386
 - erityisasiantuntija Minna Launonen, puh. 0295 3 30520

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus