Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen

Avustus

De allmänna utvecklingsunderstöden för småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är statsunderstöd som stöder sektorns strategiska mål, främjar verkställandet av syftet med lagarna om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt verkställer regeringsprogrammet.

Med utvecklingsunderstödet stöds försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen med anknytning till dessa. Understöd kan också sökas på psykosociala grunder för en plötslig, allvarlig krissituation som drabbar lärgemenskapen.

I fråga om förskoleundervisning och grundläggande utbildning gäller utlysningen kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. De i universitetslagens 88 § nämnda övningsskolorna kan kontakta kommunen och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan. Detta gäller även andra aktörer. Understöd för utvecklingsprojekt inom småbarnspedagogiken får endast sökas av en kommun eller samkommun.

Man får ansöka om understöd året om. De inlämnade ansökningarna samlas 2-3 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.
Understöden beviljas ur moment 29.10.20 i statsbudgeten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

- Statsunderstödslagen (688/2001)

- Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Ytterligare information

Undervisningsråd Mika Puukko

tfn 029 533 0032

[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.