Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen

Avustus

De allmänna utvecklingsunderstöden för småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är statsunderstöd som stöder sektorns strategiska mål, främjar verkställandet av syftet med lagarna om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt verkställer regeringsprogrammet.

Med utvecklingsunderstödet stöds försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen med anknytning till dessa. Understöd kan också sökas på psykosociala grunder för en plötslig, allvarlig krissituation som drabbar lärgemenskapen.

Sökanden kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller registrerad sammanslutning som har lagstadgat tillstånd att ordna utbildning. Understöd för utvecklingsprojekt inom småbarnspedagogiken får endast sökas av en kommun eller samkommun.

Man får ansöka om understöd året om. De inlämnade ansökningarna samlas 2-3 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.
Understöden beviljas ur moment 29.10.20 i statsbudgeten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

- Statsunderstödslagen (688/2001)

- Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Ytterligare information

Undervisningsråd Mika Puukko

tfn 029 533 0032

[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.