Hyppää sisältöön

Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen

Avustus

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yleiset kehittämisavustukset ovat valtionavustuksia, joilla tuetaan toimialan strategisia tavoitteita, edistetään varhaiskasvatus- ja perusopetuslain tavoitteiden toteutumista sekä toimeenpannaan hallitusohjelmaa.

Kehittämisavustuksella tuetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen sekä niihin liittyviä kokeilu-, tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeita. Avustusta on mahdollista hakea myös oppimisyhteisöä kohtaavan äkillisen, vakavan kriisitilanteen vuoksi psykososiaalisin perustein.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai rekisteröity yhteisö, jolla on lain mukainen opetuksen tai koulutuksen järjestämislupa. Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeiden hakijana voi olla vain kunta tai kuntayhtymä.

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset kootaan 2-3 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 29.10.20.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

- Valtionavustuslaki (688/2001)

- Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätietoja

Opetusneuvos Mika Puukko

puh. 029 533 0032

[email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.