Hyppää sisältöön

Vankilaopetusta kehitetään – linjaukset vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin käyttöönotolle

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2019 13.33
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa laatinut linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhtenä tehtävänä on ollut vankilaopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus vuoden 2018 alusta lähtien.

Uudistettu ammatillinen koulutus tarjoaa aikaisempaa joustavampia ja monipuolisempia tapoja vahvistaa vankien ammatillista osaamista ja sitä kautta tukea työmarkkinoille siirtymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä vangin vapautuessa. Lisäksi nyt annetuilla linjauksilla on tarkoituksena kehittää toimintatapoja, joilla osaamisen kehittämistä voidaan jatkaa vangin vapauduttua.

Vankilaopetuksena järjestettävää ammatillista koulutusta on sekä vankilan sisällä että sen ulkopuolella opiskelevan vankistatuksella olevan henkilön ammatillinen koulutus. Koulutus ja koulutukseen hakeutuvien vankien opiskelijavalintaprosessi toteutetaan ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen järjestäjän ja vankilan yhteistyönä.

Vankiloiden tulee rakentaa yhteistyömalleja koulutuksen järjestäjien kanssa siten, että vankilan työtoiminta on tärkeässä roolissa vankien ammatillisessa koulutuksessa. Työtoiminta luo puitteet koulutussopimuksen hyödyntämiselle vankilaympäristössä. Vankiloiden työtoimintaa on siksi tärkeää kehittää vastaamaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita ja työelämän tarpeita.

Vankilaopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus edellyttää koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden tiivistä ja saumatonta yhteistyötä, jossa arvioidaan kunkin vangin tarkoituksenmukainen koulutustarve. Tarvittava koulutus integroidaan vahvemmin osaksi vangin rangaistusajan suunnitelmaa ja sen mukaisia toimia. Vangin osaamisen kehittymisen systemaattisella vahvistamisella rangaistusjakson aikana voidaan luoda puitteita ja edellytyksiä joko opintojen jatkamiselle tai työllistymiselle vapautumisen jälkeen.

Vankilaopetuksen tehtävä on 15 ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjällä. Vankilaopetusta voivat järjestää myös muut koulutuksen järjestäjät.

Opetushallitus avaa huhtikuussa ammatillisen koulutuksen järjestäjien haettavaksi 500 000 euroa vankilakoulutuksen uuden toimintamallin kehittämiseksi ja käyttöönoton tukemiseksi.

Vankilaopetuksena järjestettävän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen toteuttaminen. Linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle (pdf).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tarja Koskimäki (OKM), p. 02953 30166
neuvotteleva virkamies Marianne Mäki (OM), 050 512 2016

Ammatillinen koulutus