Hyppää sisältöön

Valtionavustustietoa kokoamalla ja jalostamalla haetaan uutta vaikuttavuutta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2017 10.07
Uutinen

Valtionavustusten digitalisointimahdollisuuksia selvittänyt ryhmä esittää, että avustuksiin liittyvä tieto koottaisiin yhteen ja kehitettäisiin siihen tukeutuvia uusia palveluja. Tietoja käyttäisivät avustusten hakijat ja avustuksia myöntävät viranomaiset. Myös avustuksiin liittyviä menettelyjä halutaan yhdenmukaistaa.

Yhteiseen avustustietovarantoon ehdotetaan koottavaksi tietoja, joita hyödynnettäisiin avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustetun toiminnan seurannassa ja valvonnassa sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Valtionavustusten tietovarantoa olisi myöhemmin mahdollista laajentaa myös muihin julkisiin tukiin.  

Valtionavustusten hakijoita varten ehdotetaan rakennettavaksi asiointipalvelu, joka kytkeytyisi tietovarantoon. Palvelussa avustusta hakevat yhteisöt ja henkilöt voivat kuvata toimintaansa tai hankettaan ja etsiä siihen sopivia avustusohjelmia. Palvelun kautta haettaisiin avustusta sekä raportoitaisiin myönnettyjen avustusten käytöstä. Asiointipalvelussa hakijoille tarjoutuu avoimeen tietoon perustuen mahdollisuuksia löytää myös uusia avustusmuotoja, yhteistyökumppaneita ja verkostoja. Valtionavustusrahoituksen innovatiivisuuden edistämiseksi selvityksessä ehdotetaan myös kokeiluja, joilla testaan uusia avustusmalleja. 

Viranomaisten käyttöön ehdotetaan kehitettäväksi avustusten käsittelyyn liittyvä yhteinen järjestelmä, mikä yhdenmukaistaisi menettelyjä ja auttaisi poistamaan päällekkäistä työtä. Viranomaisten yhteinen toimintatapa helpottaisi myös avustusten hakijoita ja poistaisi tarpeen antaa samoja tietoja toistuvasti. Viranomaisille tietovaranto antaisi paremman kuvan siitä, mihin tarkoituksiin avustuksia kohdennetaan ja vähentäisi riskiä päällekkäiseen avustamiseen.

Selkeät strategiset tavoitteet mittareineen ja niistä johdetut avustuskriteerit ovat keskeisiä avustusten tarkoituksenmukaiselle kohdentumiselle, läpinäkyvyydelle sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikutusten arvioinnille.  Selvityksessä ehdotetaan, että koko valtionhallintoon luotaisiin avustuksille toimintamalli, joka tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja edistää rahoituksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Kehittämällä analytiikkaan ja tekoälyyn perustuvia palveluja, tietoa pystyttäisiin hyödyntämään paremmin avustusprosessin eri vaiheissa. Tietoanalytiikka ja julkisten tietovarantojen käyttö mahdollistavat avustusprosessin osittaisen automatisoinnin ja vähentävät samalla tietoaineiston analysointiin tarvittavaa asiantuntijatyötä.

Esiselvityksen pohjalta ehdotetaan myös valtionavustuksiin liittyvän lainsäädännön ja valtion talousarviorakenteen selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista. Valtionavustusrahoituksen ohjauksen yhtenäistämiseksi tulisi tiivistää eri hallinnonalojen valtionavustusviranomaisten yhteistyötä.

Valtionavustusten digitalisoinnista tehty esiselvitys tehtiin osana hallituksen kärkihanketta, jolla edistetään julkisten palvelujen digitalisointia. Tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa valtionavustusten vaikuttavuutta sekä yhtenäistää ja tehostaa toimintaa. Uudistus ehdotetaan toteutettavaksi vuosina 2017–2023.

Tutustu myös

Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46

Esiselvityksestä järjestetään kuulemistilaisuus tammikuun puolivälissä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, puh. 0295 330201

Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso