Hyppää sisältöön

Valtionavustus päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen

Avustus

Päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamisella innostetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen jo varhaisella iällä.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat nostaneet esille luonnonmukaisen ympäristön myönteisiä terveysvaikutuksia. Luonnonmukainen päiväkotipiha edistää lasten fyysistä aktiivisuutta, immuunitasapainoa ja luovaa leikkiä. Monimuotoisen luonnon tuominen päiväkotipihalle tukee niin aikuisten kuin lasten viihtymistä, jaksamista sekä mielialaa.

Vuoden 2023 ensimmäisessä lisätalousarviossa on kohdennettu 1 000 000 euroa myönnettäväksi liikuntapaikka-avustuksina päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen. Avustus on kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vain vuonna 2023.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentaminen käynnistyy viimeistään vuonna 2024. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Elinkaarimallilla tai vastaavalla toteutusmallilla toteutettavia hankkeita tai niiden korjauksiin ei voida avustusta myöntää.

Avustusta voidaan kohdentaa kustannusarvioiltaan enintään 100 000 euron (alv. 0 %) hankkeille. Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita.

Valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastojen viranhaltijoista on esitetty jäljempänä.

Hakuaika alkaa 15.9.2023.
Hakuaika päättyy perjantaina 27.10.2023 klo 16.15.


Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti, jossa kerrotaan sekä avustuksen käyttöohjeet ja -ehdot sekä avustuksen maksamiseen liittyvät ohjeet.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Liikuntalaki (390/2015) ja liikunta-asetus, Valtionavustuslaki (688/2001), Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) sekä valtion talousarvion ehdot. Rakentamisen osalta keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asetuksineen (895/1999) muutoksineen.

Liikunta

Lisätietoja

Aluehallintovirastot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected])

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marko Mäkinen, p. 0295 018 092 ([email protected])

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected])

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Tapio Niskanen, puh. 0295 016 336 ([email protected])

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected])

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected])

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mikko Helasvuo
[email protected]
puh. 0295 330 422

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.