Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 145 683 000 euroa, jota maksetaan vuosittain 48,561 miljoonaa. Avustus myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20 vuosittain kolmessa saman suuruisessa erässä vuosina 2024, 2025 ja 2026. Avustukset maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Hakija hakee avustusta yhdellä hakemuksella, joka kattaa koko avustuskauden 2024–2027.

Varhaiskasvatuksen osalta haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Kunnat voivat sisällyttää yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat hakemukseensa, mutta avustusta ei voi siirtää eteenpäin yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille. Esi- ja perusopetuksen osalta haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä sekä yksityisiä yhteisöjä, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa. Harjoittelukoulut voivat olla yhteydessä kuntaan ja kunta voi sisällyttää sen alueella toimivan harjoittelukoulun hakemukseensa. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tai koulun hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakuaika alkaa 18.1.2024 ja päättyy 29.2.2024 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään keväällä 2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on jaettu erityisavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Tarveperustainen rahoitus on vuoden 2023 alusta vakiinnutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Rahoituslain 44 a §:n 2 momentin mukaan erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Koulutus

Lisätietoja

  • Mervi Eskelinen, opetusneuvos, puh. 0295 330 160 (erityisesti varhaiskasvatus)
  • Mika Puukko, opetusneuvos, puh. 0295 330 032 (erityisesti esi- ja perusopetus)
  • Erja Vitikka, opetusneuvos, puh. 0295 330 058 (erityisesti esi- ja perusopetus)
  • Aili Tervonen, asiantuntija, puh. 0295 330 216 (erityisesti avustuksen hakemiseen liittyvät kysymykset)

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa:

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta