Hyppää sisältöön

Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja 24 miljoonan euron vastinrahalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2019 14.59
Tiedote

Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja 24 miljoonan euron vastinrahoituksella, joka jaetaan ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan.

Ammattikorkeakoulut keräsivät 1.8.2017—31.12.2018 välisenä aikana yhteensä 28,1 miljoonaa euroa vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia.

Ammattikorkeakoulut voivat käyttää toimintaansa valtion vastinrahoituksen tuottoa. Ammattikorkeakoulut voivat käyttää myös lahjoitusten pääomaa, ellei lahjoittaja ole asettanut tämän käytölle rajoitusta.

Arvion mukaan valtion vastinrahoitukseen oikeuttavista yksityisistä rahalahjoituksista ja valtion vastinrahoituksesta voidaan saada viiden prosentin vuotuisella tuotolla vuosittain 2,6 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen perustehtävien vahvistamiseen.

Valtion vastinrahoitus tukee ammattikorkeakoulujen varainhankintaa ja sen kehittämistä. Jatkuvalla varainkeruutoiminnalla voi olla ammattikorkeakoulujen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia vahvistava vaikutus pitkällä aikavälillä. Varainkeruutoimintaan liittyvä suhdetyö vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteiskuntasuhteita ja toiminnan vaikuttavuutta. Lahjoitusvarojen ja niiden tuottojen sekä valtion vastinrahoituksen tuottojen käyttö tukee osaltaan ammattikorkeakoulujen strategista johtamista.

Valtion vastinrahoitus 1.8.2017—31.12.2018 välisenä aikana kerättyjen yksityisten rahalahjoitusten perusteella

Ammattikorkeakoulun hankkimat rahalahjoitukset, euroa

Valtion vastinrahoitukseen oikeuttavat rahalahjoitukset, euroa

Valtion vastinrahoitus, euroa

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 6 235 799,00 6 235 799,00 4 000 000,00
Centria-ammattikorkeakoulu 382 185,00 382 185,00 389 788,90
Diakonia-ammattikorkeakoulu 146 032,00 138 532,00 141 288,21
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 364 771,00 359 771,00 366 928,95
Humanistinen ammattikorkeakoulu 10 615,00 615,00 627,24
Hämeen ammattikorkeakoulu 590 001,00 555 500,00 566 552,15
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 477 920,00 477 920,00 487 428,63
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1 361 906,65 1 360 406,65 1 387 473,10
Kajaanin ammattikorkeakoulu 354 183,78 354 183,78 361 230,57
Karelia-ammattikorkeakoulu 615 765,00 615 765,00 628 016,17
Lahden ammattikorkeakoulu 761 500,00 726 500,00 740 954,34
Lapin ammattikorkeakoulu 413 000,00 413 000,00 421 216,99
Laurea-ammattikorkeakoulu 185 192,00 165 192,00 168 478,64
Metropolia ammattikorkeakoulu 1 959 139,17 1 959 139,17 1 998 117,92
Oulun ammattikorkeakoulu 650 411,00 630 411,00 642 953,56
Saimaan ammattikorkeakoulu 621 189,65 621 189,65 633 548,75
Satakunnan ammattikorkeakoulu 317 045,78 317 045,78 323 353,68
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 013 117,17 1 013 117,17 1 033 274,00
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 215 290,65 1 215 290,65 1 239 469,89
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 962 824,00 1 937 510,10 1 976 058,52
Turun ammattikorkeakoulu 1 877 001,00 1 862 001,00 1 899 047,10
Vaasan ammattikorkeakoulu 582 601,36 582 601,36 594 192,71
Yrkeshögskolan Novia 6 248 500,00 6 248 500,00 4 000 000,00
Yhteensä 28 345 990,21 28 172 175,31 24 000 000,00

Lisätietoja: ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 0295 330 440

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus