Hyppää sisältöön

Vähälevikkisten kulttuurilehtien kirjastotilauksiin ratkaisu vuodelle 2018

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 14.48
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa ns. kevennetyn kilpailutuksen vähälevikkisten painettujen kulttuurilehtien vuoden 2018 tilauksien hoitamiseksi. Tavoitteena on parantaa kulttuurilehtien saatavuutta alle 10 000 asukkaan kuntien kirjastoissa.

Vuoden 2018 kulttuurilehtien kirjastotilauksia voidaan toteuttaa, jos ministeriöön saadaan 19.1.2018 mennessä tarjouksia tilauspalvelun toteuttamiseksi. Tilauspalvelun toteuttajan tulee vastata kirjastojen tilauksista ja toimittaa tilatut lehdet kirjastoihin. Hankinta toteutetaan kevennettynä pienhankinnan kilpailutuksena, koska hankinnan arvo jää julkisista hankinnoista määritellyn kansallisen kynnysarvon alle. Siten hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Vuoden 2018 kulttuurilehtivalikoimaan sisältyy 65 painettua lehteä, joille on ministeriöstä myönnetty kulttuurilehtiavustus vuodelle 2017. Alle 10 000 asukkaan kuntia on Suomessa 198 kappaletta.

Kullekin kunnalle varataan mahdollisuus tilata lehtiä 250 eurolla, joka mahdollistaa usean lehden vuosikerran tilaamisen. Ministeriössä käynnissä olevassa selvityksessä on tähän mennessä alustavien tietojen mukaan ilmennyt, että tilaustuki on ollut tarpeellinen nimenomaan pienille tai keskisuurille kunnille. Isommille kunnille tilaustuki ei ole ollut yhtä välttämätön.

Vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaustuki muodostaa yhdessä kulttuurilehtiavustuksen kanssa kulttuurilehtimäärärahan kokonaisuuden, joka viime vuosina on ollut suuruudeltaan noin 1,1 miljoonaa euroa. Vuosittain lähes 900 000 euroa on myönnetty suorina avustuksina kulttuurilehtien julkaisemiseen. Vuonna 2017 avustusta myönnettiin kaikkiaan 102 lehdelle, joista painettuja lehtiä on 65.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, p. 02953 30175

Muualla verkossa

Kirjastot Kulttuuri