Hyppää sisältöön

Uusi valtakunnallinen palvelu kokoaa opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2017 13.28
Tiedote

Hallitus esittää, että perustetaan koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto, johon tallennettaisiin perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja tutkintotiedot. Hallitus antoi esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä torstaina 8. kesäkuuta.

Tiedot kootaan yhteen nyt perustettavista ja jo olemassa olevista rekistereistä. Jo olemassa olevat opiskelijavalintarekisteri, ylioppilastutkintorekisteri ja korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto sisällytetään uuteen lakiin pääasiassa sellaisinaan.

Lisäksi perustettaisiin kansallinen opintosuoritus ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Koski, joka kokoaa eri tietovarannoissa olevat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta yhteen paikkaan. Palvelusta kansalaiset ja viranomaiset saisivat keskitetysti tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Koski-palvelu edistää elinikäistä oppimista tukemalla kansalaisia opintoihin hakeutumisessa, opintojen suorittamisessa, työmarkkinoille sijoittumisessa ja työnhaussa sekä helpottaa opintoihin liittyvien etuuksien hakemista. Lisäksi se parantaa tietojen käytettävyyttä ja vähentää päällekkäisten tiedonsiirtojen tarvetta, mikä tehostaa viranomaisten toimintaa ja helpottaa kansalaisten sähköistä asiointia. Tietojen luovutuspalvelu mahdollistaisi myös uusien tietoa hyödyntävien palveluiden syntymisen ja tiedon hyödyntämisen koulutusjärjestelmän kehittämisen ja oppimisanalytiikan tukena.

Koulutuksen järjestäjät toimisivat tietovarannon rekisterinpitäjinä ja Opetushallitus teknisenä ylläpitäjänä. Henkilö antaa itse suostumuksensa tietojen luovuttamiseen palvelun avulla.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Tietovarannon alkuvaiheen riittävän kattavista tiedoista pyritään huolehtimaan siirtymäsäännöksin. Tietovarantoon tallennetaan tiedot henkilöistä, jotka lain voimaan tullessa ovat opetuksen tai koulutuksen järjestäjän oppilaana tai opiskelijana sekä takautuvasti vuonna 2017 suoritetuista ammatillisista perustutkinnoista.

Päätösmuistio on luettavissa osoitteessa: www.minedu.fi/paatokset

Lisätietoja:
– ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 0295 3 30308