Hyppää sisältöön

Uusi rahasto vahvistamaan julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua ja vaikuttavuutta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2020 13.12
Tiedote

Julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua, yhteistyötä ja vaikuttavuutta edistämään tulisi perustaa säätiö. Säätiön alkupääoma muodostettaisiin ns. vastinrahoitusperiaatteella julkisista ja yksityisistä sijoituksista. Säätiön puheenjohtajana toimisi kulttuuriministeri. Selvityshenkilön ehdotus luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle tiistaina 16. kesäkuuta.

Hallitusohjelman mukaan perustetaan luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukeva rahasto sekä selvitetään rahaston toimintaperiaatteet. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen asetti tähän tehtävään selvityshenkilöksi erityisasiantuntija, FM Antti Huntuksen.

Alkuvuodesta valmistuneen selvityksen julkaisua jouduttiin lykkäämään koronakriisin johdosta, mutta selvityksen sisältö on sen laatijan mukaan edelleen ajankohtainen:

”Valtion osakevarallisuutta hyödyntämällä voitaisiin pitkällä aikavälillä rakentaa varsin merkittävä uusi rahoitusinstrumentti kulttuurikenttään, jossa huolet kohdistuvat sekä rahapelitoiminnan tuottojen kehitykseen että julkisen talouden kestävyyteen”, toteaa selvityshenkilö Antti Huntus

Uuden luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan yksityisoikeudellisen säätiön olisi mahdollista toimia neutraalina julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua edistävänä alustana ja vahvistaa toiminnallaan molempien rahoitussektoreiden strategisuutta ja vaikuttavuutta. Säätiön olisi mahdollista toimia myös suurten kansallisten kulttuurihankkeiden valmistelussa keskustelualustana ja yhteistyön koordinaattorina.

”Yhden uuden apurahaluukun sijaan tarvitaan koordinaatiota, jotta nykyinen rahoitusjärjestelmä voisi toimia kattavammin ja vaikuttavammin. Ehdotus kunnioittaa rahoittajien itsenäisyyttä, mutta haastaa ne samalla entistä tiiviimpään yhteistyöhön”, Huntus toteaa.

Ministeri kiittää kulttuurisäätiöitä yhteistyöstä korona-aikana

Valtio ja kulttuurisäätiöt kokosivat jo koronakriisin alkuvaiheessa nopeasti tukirahoitusta taide- ja kulttuurialan toimijoille (OKM Tiedote 19.3.). Yhteistyön lisäksi monet kulttuurisäätiöt ovat tukeneet alaa myös omilla toimenpiteillään. Tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen haluaa lausua kiitoksensa säätiöille nopeasta reagoinnista ja huolenpidosta. 

”Haluan kiittää kulttuurisäätiöitä yhteistyöstä sekä nopeasta reagoinnista suomalaisen taide- ja kulttuurialan hyväksi haastavina aikoina. Toivon, että tämä yhteistyö voisi jatkua ja vahvistua, sillä tuleva vuosikymmen tulee olemaan haasteellinen meille kaikille”, sanoo ministeri Hanna Kosonen.

Rahastoselvityksen laatija ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön kutsuisi jatkoneuvotteluihin ne apurahasäätiöt, jotka hyväksyvät säätiön toiminnan tarkoituksen ja toimintatavat sekä kykenevät sitoutumaan ehdotettuun vastinrahoitukseen. Selvityshenkilön mukaan erityisesti niiden säätiöiden, joilla on oman avustus- ja hanketoimintansa kautta merkittävä kulttuuripoliittinen rooli, tulisi osallistua uuden säätiön perustamiseen. Enintään 30 miljoonan euron peruspääomasta sovittaisiin yhteisesti ennen säätiön perustamista.

Kulttuurirahoitusta ja etenkin rahoituslähteitä tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Selvityshenkilö ehdottaa, että uuden säätiön yhteydessä kokeiltaisiin myös määräaikaisesti ns. sivistysvähennystä eli verovähennysoikeutta säätiöille tehdyille yksityishenkilön lahjoituksille. Lahjoituksille tulisi asettaa yläraja ja kokeilun tarkoituksena olisi selvittää, millä tavoin vähennysoikeus lisäisi yksityisten lahjoittajien aktiivisuutta taiteen ja kulttuurin tukemiseen.

Julkaisu Uusi rahasto vahvistamaan julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Antti Huntus, p. 0295 330 810

Aiheeseen liittyvää

Luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamista selvitetään (OKM tiedote 9.9.2019)