Hyppää sisältöön

Uusi kirkkolaki voimaan heinäkuussa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 13.53
Tiedote

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolainsäädännön uudistus tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Uusi kirkkolaki ja siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.7.2023. Tullessaan voimaan uusi kirkkolaki korvaa nykyisen vuonna 1994 voimaan tulleen kirkkolain. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 30.3.2023. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 14.4.2023.

Uuden kirkkolain tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki, jossa otetaan huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja kirkollishallinnon omien kehittämistarpeiden edellyttämät muutostarpeet.

Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä on tarkistettu. Lakiin on lisätty seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva säännös. Kirkon hallinnossa luovutaan kokonaisvaltaisesti alistusmenettelyistä.

Uusi laki keventää kirkon hallintoa sekä selkeyttää eri viranomaisten rooleja ja toimivallan rajoja. Uusi laki korostaa seurakuntien itsenäisyyttä ja toiminnanvapautta. Seurakuntatasolla tehtävistä päätöksistä vastaavat jatkossa seurakunnat itse.

Seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen menettely rinnastuu jatkossa seurakuntajaon muutosta koskevaan menettelyyn. Uudet säännökset mahdollistavat myöskin sähköisen päätöksentekomenettelyn.

Jatkossa kirkonkirjojen rekisterinpitäjinä toimivat seurakuntien muodostamat yhteiset keskusrekisterit. Kirkon yhteisen jäsenrekisterin osalta kirkkohallitus toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena yhteisrekisterinpitäjänä keskusrekisterien rinnalla.

Lisätietoja: hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086