Hyppää sisältöön

Yliopistoille 195 miljoonaa vastinrahaa valtiolta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 10.42
Tiedote -

Valtioneuvosto päätti ajalla 1.1.–30.6.2011 yliopistojen keräämien yksityisten lahjoitusten perusteella yliopistoille maksettavasta valtion vastinrahoituksesta.

Yliopistojen peruspääomaan siirtyy valtion pääomasijoituksina yhteensä noin 195 miljoonaa euroa yliopistojen varainhankinnan perusteella. Tästä julkisoikeudellisten yliopistojen osuus on noin 66 miljoonaa euroa ja Aalto-yliopiston osuus noin 129 miljoonaa euroa. Julkisoikeudelliset yliopistot keräsivät valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia yhteensä 26,6 miljoonaa euroa ja Aalto-yliopisto 51,5 miljoonaa euroa. Lahjoitusten määriin sisältyy myös vuoden 2010 loppuun mennessä kerätty, vastinrahat ehdot täyttävä pääoma, jota ei ole huomioitu päätöksissä aiemmin. Valtion sijoituksen suuruus määräytyi 5/2 -jakosuhdelinjauksen mukaisesti riippuen aidon yksityisen sijoituksen määrästä.

Julkisoikeudellisilla yliopistoilla ja Aalto-yliopistolla oli aikaa kerätä valtion vastinrahoitukseen kytkeytyviä sijoituksia 30.6.2011 saakka. Määräaikaa oli jatkettu kuudella kuukaudella. Yliopistojen tasavertaisen kohtelun vuoksi valtioneuvosto päätti jatkaa myös Tampereen teknillisen yliopiston säätiön valtion vastinrahoitukseen oikeuttavan varainhankinnan määräaikaa aiemmasta vuoden 2011 lopun määräajasta kuudella kuukaudella 30.6.2012 saakka.

Valtion vastinrahoituksella pyritään tukemaan yliopistojen varainhankintaa. Yliopistojen keräämät varat ja niitä vastaan yliopistoille maksettu vastinrahoitus kohdennetaan yliopistojen peruspääomaan, jonka tuottoja yliopisto voi käyttää päätöstensä mukaisesti. Tämä tukee osaltaan yliopistojen strategista johtamista ja vahvistunutta autonomiaa.

Valtion vastinrahoitus 30.6.2011 mennessä kerättyjen rahalahjoitusten perusteella (pdf)

---

Lisätietoja: johtaja Anita Lehikoinen puh. 09 160 77 353

----

Julkisoikeudelliset yliopistot ovat keränneet yksityisiä lahjoituksia vuosien 2008–2011 aikana kaikkiaan 101,8 miljoonaa euroa. Varainhankinnan perusteella yliopistoille maksettu valtion vastinrahoitus on tämä ja aiemmat päätökset huomioon ottaen yhteensä 241,4 miljoonaa euroa. Vastaavasti Aalto-yliopisto on kerännyt 200,2 miljoonaa euroa ja valtion vastinrahoitus on tämä ja aiemmat päätökset huomioon ottaen yhteensä 494,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan kyseisten yliopistojen peruspääomaan kohdennettavan valtion vastinrahoituksen määrä on 733,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vuonna 2012 maksetaan valtion vastinrahoitusta Tampereen teknilliselle yliopistolle sen vuonna 2011 keräämien yksityisten lahjoitusten perusteella.