Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelee näyttelypalkkiomallin käyttöönottoa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 15.49
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmän pysyväksi malliksi siten, että se olisi otettavissa käyttöön vuoden 2022 alusta lukien.

Työryhmän tulee laatia ehdotus näyttelypalkkiomalliksi, joka sisältää ehdotukset korvausperusteiksi, sekä ehdotuksen siitä, minkä toimijoiden tulisi kuulua mallin piiriin. Lisäksi työryhmä tulee tehdä ehdotus mallin järjestelmän hallinnoinnista sekä siitä, kuinka mallin seuranta ja arviointi olisi tarkoituksenmukaista järjestää.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kulttuuriasiainneuvos Petra Havu ja varapuheenjohtajana kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän muista jäseniä ovat toiminnanjohtaja Kimmo Levä Suomen Museoliitosta, puheenjohtaja Teemu Mäki Suomen Taiteilijaseurasta, taiteen asiantuntija Anna Rikkinen Ornamosta, kehittämisjohtaja Ulla Salmela Museovirastosta, erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskuksesta ja erityisasiantuntija Johanna Selkee Suomen Kuntaliitosta.

Työryhmän toimikausi 1.1.–15.6.2021.

Taustaa

Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä on viime vuosina selvitetty ja arvioitu opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Vuonna 2016 työnsä sai valmiiksi opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, joka selvitti nykyisiä taiteilijoiden ja näyttelynjärjestäjien välisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä näyttelyiden kustannusten jakautumista osapuolten kesken.

Työryhmän loppuraportin toimenpide-esitysten ja suositusten perusteelta opetus- ja kulttuuriministeriössä toteutettiin vuosina 2017-2019 kokeilu uudesta avustusmuodosta. Kokeilulla pyrittiin edistämään hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä museonäyttelyn järjestämisen yhteydessä. Kokeilusta tehtiin eduskunnan sivistysvaliokunnan edellyttämä vaikuttavuusarviointi. Arviointiraportissa suositellaan näyttelypalkkioiden vakiinnuttamista osaksi museoiden normaalia toimintaa. 

Eduskunnan sivistysvaliokunta on valtion vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä lausunnossaan todennut, että valiokunta kannattaa näyttelypalkkiokokeilun vakinaistamista ja samassa yhteydessä esittänyt, että eduskunta edellyttäisi hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmän pysyvän mallin valmistelemiseksi siten, että se on otettavissa käyttöön vuoden 2022 alusta lukien.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, p. 0295 330 185

Aiheeseen liittyvää