Hyppää sisältöön

Työryhmä suunnittelee Varastokirjaston yhdistämistä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 10.56
Uutinen

Varastokirjaston yhdistämistä osaksi Kansalliskirjastoa selvitetään työryhmässä. Mahdollisesta yhdistämisestä työryhmä laatii ensi marraskuun loppuun mennessä suunnitelman aikatauluineen.

Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen laitos, joka toimii kirjastojen yhteisenä varastointi- ja kaukopalvelukeskuksena ja vähentää näin tilantarvetta kirjastoissa. Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön tallentamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta sekä toimii koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena.

Työryhmän tehtävänä on selvittää yhdistymisen edellytykset. Työssä tulee ottaa huomioon lainsäädännölliset, hallinnolliset ja rahoitusjärjestelyihin liittyvät näkökohdat sekä henkilöstön asemaan, kirjaston kokoelmiin sekä tiloihin liittyvät kysymykset. Työryhmän tulee työssään huomioida myös Kansallisen digitaalisen kirjaston tavoitteet.

Alunperin yhdistämistä ehdotettiin ministeriön virastokentän kehittämistarpeita sekä uusien palveluiden tuottamis- ja rahoitusmuotoja tarkastelleiden selvitysmiesten raportissa. Myös Kansalliskirjastosta tehdyssä kansainvälisessä arvioinnissa ehdotukseen suhtauduttiin myönteisesti.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Annu Jylhä-Pyykönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Jäsenet ovat ylikirjastonhoitaja Kaj Ekholm (Kansalliskirjasto), vararehtori Ulla-Maija Forsberg (Helsingin yliopisto), hallintojohtaja Esa Hämäläinen (Helsingin yliopisto), pääsihteeri Minna Karvonen (opetus- ja kulttuuriministeriö), kirjaston johtaja Ari Muhonen (Helsingin yliopisto), johtaja Pentti Vattulainen (Varastokirjasto). Sihteereinä toimivat suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson (Kansalliskirjasto) ja ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari (opetus- ja kulttuuriministeriö).


Linkkejä ja lisätietoja: