Hyppää sisältöön

Tutkimusorganisaatiot toimivat aiempaa avoimemmin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2020 12.13
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitytti eri tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien sekä tiedeyhteisöjen tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Samalla tunnistettiin esteitä, vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä sekä kehittämistä vaativia osa-alueita.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kypsyystasoa kuvaa muun muassa avoimen saatavuuden ja hyödynnettävyyden edistäminen politiikoilla ja periaatteilla, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, tutkimusprosessin laadukas dokumentointi sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattaminen.  

Arvio tehtiin sekä tietoverkossa avoimesti olevan tiedon pohjalta että organisaatioille osoitetulla tietopyynnöllä kerätyistä tiedoista. Korkeimmalla tasolla toimintakulttuurin avoimuus on yltänyt strategiseksi: organisaatiolla on kyvykkyys hyödyntää aineetonta pääomaansa sekä tehdä päätöksiä parhaalla mahdollisella tietopohjalla. Arvioinnissa pyrittiin myös tunnistamaan toimintoja, joissa organisaatiot ovat pärjänneet heikommin tai onnistuneet.

Yliopistoista yhdeksän on päässyt korkeimmalle kypsyystasolle ,  ja ammattikorkeakouluista seitsemän. Myös Suomen Akatemia on korkeimmalla kypsyystasolla. Samat organisaatiot ovat pärjänneet myös aiemmissa selvityksissä. Ne ovat jo aiempien selvitysten pohjalta panostaneet avoimuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen.

Kehitettävää avoimessa toimintakulttuurissa on edelleen. Tutkijoiden kokemat avoimuuden esteet sekä yleensäkin tutkijoiden huomioiminen vaativat toimenpiteitä. Ratkaisu löytyy useimmiten tutkijan kotiorganisaatiosta ja sen ohjeista ja tukipalveluista. Yhteistyön vahvistaminen organisaatioiden ja yhteistyöverkostojen kesken auttaisi myös kansallista avoimen tieteen koordinaatiota keskittymään vaativassa tehtävässään kansallisen tason kysymyksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja:

  • johtaja Erja Heikkinen (OKM), puh. 02953 30101
  • opetusneuvos Juha Haataja (OKM), puh. 02953 30089
  • ylitarkastaja Sami Niinimäki (OKM); puh. 02953 30303

Atlas of Open Science and Research in Finland 2019

https://avointiede.fi/en/maturity-evaluation