Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus korkeakouluille tilapäistä suojelua saavien koulutustarjontaan ja sen kehittämiseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa Ukrainan kriisin johdosta erityisavustushaun korkeakouluille tutkinnon osista koostuvan koulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja kehittämiseen Suomessa oleskeleville tilapäistä suojelua saaville.

Rahoitusta voidaan myöntää tutkinnon osista koostuvaan koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen.  Koulutusta voidaan järjestää joko avoimena korkeakoulutuksena tai muutoin erillisinä opintoina. Koulutus on opiskelijalle maksutonta. 

Rahoitusta voidaan myöntää myös tutkintoon johtavan toiminnallisen kaksikielisen koulutustarjonnan kehittämiseen ja lisäämiseen sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa, sekä ammattikorkeakoululain mukaisen maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tarjonnan kehittämiseen ja lisäämiseen

Erityisavustushaku on tarkoitettu pääsääntöisesti englanninkielisen koulutustarjonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Koulutustarjonnan kehittäminen myös jollain muulla kielellä on mahdollista perustelluista syistä.

Tarkoituksena on, että kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä pysyvämmin osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta Suomessa oleskeleville. Koulutuksen toteutustapa voi olla lähi-, etä- tai hybridiopetus

Hakuaika alkaa 13.5. ja päättyy 17.6.2022 klo 16.15. Päätökset on tavoitteena tehdä heinäkuussa 2022. Rahoitus myönnetään valtionavustuksena. 

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 6,5 M€, mikäli eduskunta myöntää vuoden 2022 II lisätalousarviossa määrärahat avustuksen tarkoitukseen. 

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoitettavien koulutusten toteuttamisessa sovelletaan ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja yliopistolakia (588/2009).

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki voi poikkeuksellisesti kattaa 100% avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.
 

Lisätietoja

opetusneuvos Päivi Bosquet, p. 0295 330 375
opetusneuvos Maarit Palonen, p. 0295 330 243
[email protected]

Tukea teknisiin kysymyksiin saa asiointipalvelusta.

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.