Hyppää sisältöön

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala Eliel Saarisen 150-vuotisjuhlassa

Julkaisuajankohta 20.8.2023 12.00
Puhe
Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan puhe Eliel Saarisen 150-vuotisjuhlassa Rantasalmella 20.8.2023. Muutosvarauksin

Arvoisat juhlavieraat
Distinguished guests

On ilo ja kunnia tuoda opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys tähän merkkipäivään.

Eliel Saarisen vaikutus suomalaiseen ja myöhemmin myös yhdysvaltalaiseen arkkitehtuuriin sekä ymmärrykseemme kansallisesta rakennetusta kulttuuriperinnöstä on kiistaton. Saarisen mittavan uran varrelle mahtuu niin itsenäisenä arkkitehtinä tuotettuja mestariteoksia kuin hedelmällistä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa.

Yhdessä Herman Geselliuksen ja Armas Lindgrenin kanssa Saarinen tulkitsi kansainvälisiä vaikutteita ja yhdisti niihin suomalaisesta perinteestä ammentavia muotoja suurella menestyksellä. Yhdysvalloissa Saarisen vaikutus näkyy esimerkiksi Cranbrook Educational Communityssa, jonka perinteet jatkuvat tähän päivään.

Saarisen ja hänen kollegojensa toimiston arkkitehtuuri edusti vuosisadan vaihteessa uutta suuntaa. Uudistumisen ja uudistamisen taito näkyykin Saarisen tuotannossa läpi hänen uransa. Saarisen kokonaisvaltaisesta näkemyksestä syntyi muun muassa kaupunkisuunnitelmia, joiden voidaan tarkkuudessaan sanoa olleen aikaansa edellä.

Saarisen kädenjälki on olennainen osa esimerkiksi pääkaupunkimme katukuvaa. Hänen näkemyksensä ulottuu kansallisromantiikasta kunnianhimoisiin visioihin Helsingin kehittämisestä.

Saarisen näkemys heijastelee Suomen historian vaiheita ja limittyy niihin. Hänen osuutensa yhteisen tarinamme puitteiden luomisessa onkin aivan ainutlaatuinen.

Saamme olla ylpeitä myös Saarisen saavutuksista Suomen rajojen ulkopuolella. Nämä saavutukset ovat olleet tärkeässä asemassa kohottamassa maatamme arkkitehtuurin merkkimaiden joukkoon.

Besides Finland, Saarinen’s impact is felt profoundly in architecture elsewhere. His work in the United States as an architect and a professor resulted in an extensive portfolio.

Saarinen’s comprehensive approach to design and his capability of renewal are an exceptional example of Finnish talent.

Personally, I think Saarinen’s impact is not only thanks to his talent, but also to his encouragement for the next generation as an educator. Combined with his understanding of context – looking at the bigger picture – his work remains as current as ever.

 

 

Dear friends
Hyvät ystävät

Kulttuuripolitiikan keinoin edistämme sekä arkkitehtuurialan kehittämistä että arvokkaan kulttuuriperinnön säilymistä.

Arkkitehtuuripolitiikan suuntaa näyttää Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035. Ohjelma kantaa nimeä ”Kohti kestävää arkkitehtuuria” ja sitä toimeenpannaan yhdessä muiden vastuuministeriöiden [ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö] sekä kentän avaintoimijoiden kanssa.

Ekologisten ja taloudellisten kehittämisnäkökulmien rinnalla ohjelma tuo esiin arkkitehtuurin merkityksen yksilölle ja yhteisöille. Tiede- ja kulttuuriministerinä näen, että tuo merkitys syntyy ennen kaikkea kulttuurista: taidokkaasta suunnittelusta ja näkemyksestä.

Esimerkkinä tästä merkityksestä toimii Helsingin päärautatieasema, jonka asema kansallisesti tunnettujen maamerkkien joukossa on vankka. Saarisen upea arkkitehtoninen merkkiteos niveltyy osaksi monen arkea saaden uusia, henkilökohtaisia merkityksiä käyttäjiensä kautta.

Näitä merkityksiä vaalitaan osana monipuolista kulttuuriperintötyötä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030 linjataan niin vanhemman kuin modernin rakennuskantamme käytöstä, hoidosta ja säilyttämisestä.

Yhteistä molemmille strategioille on näkemys siitä, että kulttuuri ja kulttuuriperintö ovat olennainen rakennusaine kestävälle tulevaisuudelle. Kansainvälinen keskustelu ja ylirajaisuus ovat niin ikään molemmille tärkeitä arvoja.  

As is clear in Eliel Saarinen’s work, unique creative vision stands the test of time.

Let us draw inspiration from his legacy and lasting impact as we develop new visions for the future.

With these words, I wish you all an excellent afternoon.

Thank you.
Kiitos.