Hyppää sisältöön

Hankeavustus taiteen perusopetuksen saatavuuteen (Taiteen perusopetuksen ylimääräinen valtionavustus)

Avustus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n mukaan toiminnan järjestäjälle voidaan myöntää ylimääräistä valtionavustusta valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa.

Taiteen perusopetuksen ylimääräistä valtionavustusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle yksityiselle koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2024 kohdentuviin kustannuksiin, jotka liittyvät toimitiloihin, hankintoihin, henkilöstökuluihin tai muihin vastaaviin eriin. Avustus on tarkoitettu taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen tilanteessa, jossa koulutuksen järjestäjällä on vaikeuksia kustannusten kattamisessa. Taiteen perusopetuksen saatavuutta hankaloittavat, yllättävät ja koulutuksen järjestäjän ennakoimattomissa olevat kustannukset asetetaan hakemusten keskinäisessä vertailussa etusijalle.

Kyseessä on hankeavustus. Hakemuksessa tulee esittää perustelut ylimääräisen avustuksen myöntämiselle sekä laskelma avustuksen tarpeesta.

Hakuaika alkaa 16.2.2024 ja päättyy 2.4.2024 klo 16:15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 410 000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään toukokuussa 2024. Hakijoille ilmoitetaan päätökset kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, puh. 0295 3 30048, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta