Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetuksen opetustuntimäärien hyväksyttävä vaje pienenee

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2019 11.53
Uutinen

Taiteen perusopetuksen yksikköhintapäätökset ja päätökset koulutuksen järjestäjille valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien opetustuntien määrästä tehdään vuosittain marraskuussa. Oikeus saada opetustuntikohtaista valtionosuutta edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa. Opetustuntikohtaisesti rahoitettavassa taiteen perusopetuksessa rahoitus määräytyy valtionosuuden perusteeksi vahvistetun ja opetustuntia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

Valtionosuustilastoinnin mukaan vuonna 2018 opetusta annettiin taiteen perusopetusoppilaitoksissa keskimäärin seitsemän prosenttia yli valtionosuuden perusteeksi vahvistetun tuntimäärän.  Pitkäaikaisena käytäntönä on ollut, että taiteen perusopetuksen järjestäjän edellisen vuoden toteutunut tuntimäärä on voinut alittaa valtionosuuden perusteeksi vahvistetun tuntimäärän enintään seitsemällä prosentilla ilman, että tällä on ollut vaikutusta valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaan tuntimäärään. Jos alitus on ollut enemmän, on opetustuntimäärää alennettu tämän ylittävää osaa vastaavalla määrällä. Vapautuneella opetustuntimäärällä on paikattu muiden koulutuksen järjestäjien valtionosuusvajetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastelee edellä mainittua pitkäaikaista linjausta tehdessään vuotta 2020 koskevat valtionosuuspäätökset. Valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän alitusten olisi tarkoitus vaikuttaa nykyistä herkemmin seuraavan vuoden valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaan opetustuntimäärään.

Odotettavissa on, että vuodelle 2020 vapautuvien opetustuntikohtaisten valtionosuustuntien määrä tulee olemaan suhteellisen pieni ja että niitä tullaan kohdentamaan sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ylittävät heille valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän sekä mahdollisesti uusien koulutuksen järjestäjien mukaan ottamiseksi valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeita koskeva selvitys julkaistaan 10.6.2019. Selvityksen keskeiset ehdotukset esitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä 10.6.2019 klo 14.30-16.00. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen tästä linkistä, viimeistään 7.6. 2019. Ministeriö pyytää selvityksestä lausuntoja lausuntopalvelu.fi:n kautta 30.8.2019 mennessä.

Selvityshenkilön loppuraportin ja lausuntokierroksen perusteella ministeriössä tehdään päätökset valmistelun aloittamisesta koskien taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän mahdollista laajempaa uudistamista.

Lisätietoja tästä linkistä

Lisätietoja: ylitarkastaja Hanna Koskimies, p. 0295 330 048