Hyppää sisältöön

Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta kaipaa vahvistamista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2020 16.14
Uutinen

Taiteen ja kulttuurin toimialalta tuotetaan melko paljon tilastoja, mutta ne ovat hajallaan eivätkä tilastot ole aina yhteismitallisia. Alalla toivotaan, että tilastot löytyvät helpommin ja ne on koottu muutamaan keskeiseen paikkaan. Lisäksi tarvitaan parempaa osaamista tilastojen keräämiseen, tuottamiseen, käyttöön ja analyysiin. Mm. nämä havainnot tehdään MDI Public Oy:n opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä selvityksessä.

Selvityksessä tarkasteltiin koko tilastojen tuottamisen ja ylläpitämisen järjestelmää nykyaikaisen tietopolitiikan haasteiden valossa. Selvitys sisältää lukuisia toimenpide-ehdotuksia taiteen ja kulttuurin tilasto- ja tietoperustan vahvistamiseksi. Toimenpidesuositukset koskevat yhteistyörakenteiden kehittämistä, ohjauskeinojen kehittämistä, tiedon yhteentoimivuuden lisäämistä, tiedon koontia sekä analyysi- ja tulkintakyvykkyyden vahvistamista.

Selvityksen mukaan taiteen ja kulttuurin tietoperusta on sisällöllisesti epäyhtenäistä, rakenteeltaan sirpaleista ja tietoprosesseiltaan monimuotoista. Keskeisimpiä syitä ovat toiminnan monimuotoisuus, sääntelemättömyys ja sen myötä hallinnollisten rekisterien puute sekä tietoprosessien hajautuminen kymmenille, pääasiassa yksityisille toimijoille. Samalla tietoperusta on rikasta ja laajaa.

”Alan perusluonteen hyväksyminen on kehittämisen lähtökohta”, sanoo selvityksestä vastannut asiantuntija Kirsi Siltanen MDI:stä. ”Toimiala on monimuotoinen. Mitattavat ilmiöt vaihtelevat alojen välillä, alan tiedon tuottamiselle on vain vähän lakiperustaa eikä alalla synny automaattisesti rekistereitä, koska alan toiminta ei edellytä juurikaan toimilupia tai valvontaa. Tieto on kerättävä erikseen, jolloin siitä syntyy myös enemmän kustannuksia.”

Tietoperustaisuuden vahvistaminen nykyistä kattavammaksi ja systemaattisemmaksi on selvityksen mukaan laaja ja pitkäkestoinen prosessi, johon tarvitaan sekä toiminnallisia että rahoituksellisia resursseja. Selvityksessä ehdotetaan kuitenkin lähdettäväksi liikkeelle sellaisista asioista, jotka voidaan toteuttaa myös pienemmillä panostuksilla, kuten alan tiedontuottajien ja tiedon käyttäjien yhteistyön kehittämisestä sekä osaamisen vahvistamisesta.

Lisätietoja:

kulttuuriasianneuvos Esa Pirnes (OKM), p. 02953 30259
asiantuntija Kirsi Siltanen (MDI), p. 040 667 4678