Hyppää sisältöön

Taide ankkuroituu osaksi sote-palveluita 12 maakunnassa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2016 9.34
Tiedote

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut ensimmäistä kertaa valtionavustukset taiteen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveyssektorille. Avustuksen sai viisi toimijaa, joiden verkostot ulottuvat 12 maakunnan ja 32 kunnan alueelle. Avustukset ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kärkihankkeella pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Nyt jaetulla avustuksella kehitetään viisi erilaista tapaa ankkuroida taide- ja kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Taike sai kaikkiaan 80 hakemusta.

Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018, josta ensimmäisen haun yhteydessä Taike jakoi 400 000 euroa. Saajat voivat käyttää avustuksia vuosien 2016–17 aikana. Kolmannen vuoden rahoitus on mahdollista hakea erikseen seuraavissa hauissa.

Kärkihankkeen ensimmäisellä avustuskierroksella painotettiin hankkeita, joissa sote-uudistuksen tuomat muutokset nähtiin mahdollisuutena ja vaikuttamisen paikkana. Hanke-esityksissä lähdettiin etsimään ratkaisuja rahoitusmalleihin.

Rahoitettavat hankkeet tuovat viisi erilaista tulokulmaa taiteen ja kulttuurin juurtumiseen sote-sektorille:
1) Kolmannen sektorin kulttuuri- ja sote-toimijoiden verkoston toiminnallinen yhteistyö
2) Kaupunkien välinen kulttuurisen vanhustyön verkostomalli yhteistyössä kaupunkien kulttuuri- ja sote-palvelut.
3) Taiteilijat osana rakenteita kuntaorganisaatiossa ratkaisuna taiteen saavutettavuuteen ja saatavuuteen
4) Ratkaisujen etsiminen niihin kriittisiin kohtiin, jotka estävät taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveyssektorille
5) Sairaanhoitopiirin malli taiteen saavutettavuuden parantamiseksi ja taidetoiminnan juurruttamiseksi osaksi hoitolaitosten toimintaa

Avustuksen saivat:

Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry


Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistykselle myönnetyllä 155 000 euron avustuksella rakennetaan 14 kolmannen sektorin sote- ja kulttuuritoimijan verkosto, jossa kehitetään ja mallinnetaan muun muassa toimintatapoja, kulttuuriasioiden kirjaamista ja rahoitusmalleja. Rahoituksella etsitään ratkaisuja mm. siihen, millä rahoituksella kulttuuria nykyisin tuotetaan ja millä olisi jatkossa kannattavaa toimia ja mihin asiakirjoihin kulttuuri kirjataan.

Lisätietoja hankkeesta: Pilvi Kuitu 0400 433 722.

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki sai 110 000 euroa vanhustyön verkoston kansalliseen kehittämishankkeeseen, jossa on mukana 13 kuntaa ja 10 maakuntaa. Hankkeessa ovat mukana kuntien kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimet. Hanke kattaa kaikki tulevat sote-alueet. Kunnilla on keskeinen rooli kulttuurisen vanhustyön rakenteiden luomisessa ja kehittämisessä. Verkoston tehtävänä on toimia alustana hallinnollisten tukirakenteiden kehitystyölle ja uudenlaisten toimintamallien innovoinnille ja juurruttamiselle. Päämääränä on laajentaa verkosto muihin kaupunkeihin rahoitusmallin ratkettua.

Lisätietoja hankkeesta: Jenni Räsänen 040 176 9189

Lahden kaupunki

Lahden kaupunki sai 50 000 euroa VUOKSI –hankkeeseen, jolla pyritään vakinaistamaan taide- ja kulttuuripalvelut Lahden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Taiteilijat sijoittuvat hallintoon (organisaatiotaiteilija) ja ruohonjuuritasolle (yhteisötaiteilijat). Hankkeella juurrutetaan aikaisemman Tukeva porras -hankkeen toimintamallit sosiaali- ja terveysalan hallinnoimiin palveluihin. Lisäksi taiteen avulla kehitetään hallintopalveluita ja työyhteisöjä (organisaatiotaiteilija). Hankkeen perusteella voidaan laatia arvioita sen taloudellisista välillisistä vaikutuksista ja hahmottaa tapoja prosenttiperiaatteen laajentamisen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisätietoja hankkeesta: Ismo Rautiainen 03 818 11

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oyn hanketta avustettiin 45 000 eurolla. Socom muodostaa palvelurakennetta taide- ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle sisältäen selvitykset rahoitusmalleista, ansaintalogiikasta ja taiteilijan työn verotuksesta sote-sektorilla. Osaamiskeskuksella on mahdollisuudet vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja välittää taiteen hyvinvointitoimialan asiantuntemusta osaksi soten perus-, erityis- ja asiantuntijapalveluita. Lisäksi osaamiskeskus selvittää rahoitusmalleja ja selvittää taiteilijan työhön kohdistuvan verotuksen (erityisesti alv) ongelmakohtia siten, että verotus vastaisi sosiaalipalveluiden verotusta ikäihmisten palveluissa.

Lisätietoja hankkeesta: Leena Kaljunen 044 748 5300

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Viidentenä kokonaisuutena avustetaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Taide tavoittaa -hanketta 40 000 eurolla. Hankkeen lähtökohtana on taiteen saavutettavuuden parantaminen ja taidetoiminnan juurruttaminen osaksi Lapin sairaanhoitopiirin eri yksiköitä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä, kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa, luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämiselle sekä arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja.

Lisätietoja hankkeesta: Jari Jokela 016 3281

Lisätietoja Taiken päätöksestä:
erityisasiantuntija Johanna Vuolasto, Taiteen edistämiskeskus, p. 0295 330 870, [email protected]

Muualla verkossa: www.taike.fi