Hyppää sisältöön

Suomi ei lähde tavoittelemaan Laguna-hankkeen isännyyttä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2012 8.21
Tiedote -

Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat käsitelleet Suomen mahdollisuutta toimia Laguna-hankkeen isäntämaana. Ministeriöt päättivät, ettei Suomi tavoittele isäntämaan asemaa.

Laguna (Large Apparatus for Studying Grand Unification and Neutrino Astrophysics) on yksi ehdotuksista Euroopan astrohiukkasfysiikan tutkimuslaitteistojen rakentamiseksi. Laitteiston sijaintipaikaksi on ehdolla Pyhäsalmen kaivos. Laitteistolla olisi tarkoitus tutkia sekä kosmista alkuperää että hiukkaskiihdyttimestä (CERN) peräisin olevia neutriinohiukkasia ja näiden reaktioita.

Laguna-hankkeen rakentamiskustannukset olisivat alustavien arvioiden mukaan 900 - 1600 miljoonaa euroa. Isäntämaan edellytetään osallistuvan muita maita merkittävämmällä panoksella hankkeen rahoitukseen, mikä tarkoittaisi 20 - 50 prosentin rahoitusosuutta hankkeen rakentamis- ja käyttökustannuksista.

Ministeriöiden näkemyksen mukaan Laguna-hanke on tieteellisesti mielenkiintoinen, mutta ottaen huomioon hankkeen merkittävät kustannukset, Suomella ei ole mahdollisuutta sitoutua isäntämaaksi. Suomessa Laguna-hanketta tukeva kokeellisen neutriinofysiikan kansallinen tiedeyhteisö on hyvin pieni, eikä hankkeella ole sen kustannuksiin verrattuna riittäviä työllisyys- ja elinkeinopoliittisia hyötyvaikutuksia Suomelle.

Lisätietoja:

ylijohtaja Anita Lehikoinen (OKM) p. 0295 3 30182
ylijohtaja Petri Peltonen (TEM) p. 050 626 63