Hyppää sisältöön

Paula Eerola utnämnd till generaldirektör för Finlands Akademi

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2022 13.33
Pressmeddelande
Paula Eerola. Bild: Helsingfors universitet

Statsrådet har utnämnt professor Paula Eerola till generaldirektör för Finlands Akademi. Utnämningen är på fem år och inleds den 1 mars 2022.

Paula Eerola har varit prorektor vid Helsingfors universitet sedan 2018. Hon utnämndes till professor i experimentell partikelfysik år 2008. Vid Helsingfors universitet har Eerola även varit direktör för naturvetenskapliga forskarskolan och forskningsinstitutet för fysik samt dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Åren 1998–2008 var Eerola specialforskare i partikelfysik, professor i partikelfysik och chef för avdelningen för partikelfysik vid Lunds universitet. Innan dess har Eerola arbetat bland annat vid Europeiska organisationen för kärnforskning, CERN. Eerola disputerade till filosofie doktor vid Helsingfors universitet år 1990.

Eerola är ledamot av Finska Vetenskapsakademien, Finska Vetenskaps-Societeten, Akademin för Tekniska Vetenskaper och Kungliga Vetenskapsakademien. Åren 2013–2017 var hon ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik vid Finlands Akademi. Eerola har också varit medlem i Finlands Akademis kommitté för forskningens infrastrukturer och dess arbetsutskott samt Akademins styrelse och allmänna sektion.

Finlands Akademi är en expertorganisation som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Akademin finansierar högklassig vetenskaplig forskning, är sakkunnig i fråga om vetenskap och vetenskapspolitik samt stärker vetenskapens och forskningsarbetets ställning.

Generaldirektören leder verksamheten vid Finlands Akademi. Tjänsten söktes av 16 personer.

Mer information:

Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182, undervisnings- och kulturministeriet