Hyppää sisältöön

Suomalainen tiede pärjää kansainvälisessä vertailussa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2011 10.58
Uutinen

Suomalaisten julkaisujen määrä Thomson Reutersin tietokannoissa on yli kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta 2000-luvun loppuun. Kasvua on tapahtunut kaikilla päätieteenaloilla. Suurinta kasvu on ollut tekniikan alalla ja vähäisintä lääke- ja terveystieteissä. Suhteessa koko maailman julkaisumääriin Suomen osuus on kasvanut 2000-luvun alkuun asti, minkä jälkeen se on pysynyt melko tasaisena. Suomessa tehtiin vuosina 2006–2009 enemmän julkaisuja asukasta kohden kuin missään muussa OECD-maassa.

Tiedot käyvät ilmi korkeakoulujen kansallisen julkaisurekisteriprojektin Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportista. Raportissa selvitettiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisujen määrää ja vaikuttavuutta Thomson Reutersin ISI Web of Science (WoS) -tietokannan sisältämien julkaisujen ja niiden saamien viittausten perusteella vuosina 1990–2009.

Suomalaisista tutkimusorganisaatioista selvästi eniten julkaisee Helsingin yliopisto, joka on ollut mukana lähes joka viidennessä suomalaisessa julkaisussa ja joka kolmannessa yliopiston julkaisussa. Seuraavaksi suurimpia julkaisijoita aineiston perustella ovat Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Oulun yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto, joiden osuudet ovat 6–8 prosentin luokkaa. Huomioitavaa on, että aineisto kattaa paremmin sellaisten organisaatioiden julkaisuja, joissa painottuvat luonnon- ja lääketieteet.

Julkaisujen tieteellistä vaikuttavuutta on raportissa kuvattu suhteellisen viittausindeksin sekä maailman viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvien julkaisujen osuutta kuvaavan Top10-indeksin avulla. Vuosina 2006–2009 eniten julkaisuja tuottaneen 20 suomalaisen tutkimusorganisaation joukkoon kuuluu kymmenen yliopistoa, viisi valtion tutkimuslaitosta ja viisi yliopistollista keskussairaalaa. Suhteellinen viittausindeksi on korkein Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (1,35), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella (1,25) sekä Helsingin yliopistolla (1,19). Nämä sijoittuvat kärkeen myös tarkasteltaessa tutkimusorganisaatioiden julkaisujen osuutta maailman viitatuimpaan kymmenykseen kuuluvista julkaisuista. Merkille pantavaa on, että kahdeksanneksi sijoittuneen Aalto-yliopiston jälkeen tulevien tutkimusorganisaatioiden Top10-indeksi jää huomattavasti sitä edeltävien organisaatioiden osuudesta. Samat tutkimusorganisaatiot pärjäävät myös pitkän aikavälin vertailussa.

Raportissa tarkastellaan suomalaisen julkaisutoiminnan kehityksen kokonaiskuvaa, kansainvälistä yhteisjulkaisemista sekä verrataan Suomen julkaisutuottavuutta ja vaikuttavuutta muihin OECD-maihin. Siinä on arvioitu ensimmäistä kertaa suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tuottaman tutkimuksen kansainvälistä asemaa. Raportti sisältää mm. suomalaisten tutkimusorganisaatioiden top 20 -listan.

Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti - Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden Web of Science -julkaisut ja niiden vaikuttavuus vuosina 1990–2009