Hyppää sisältöön

Suomalainen koulutusvienti kasvaa vahvasti – hallituksen 350 miljoonan euron tavoitteen arvioidaan täyttyvän

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2018 10.03
Tiedote
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili koulutusvientimatkalla Kiinassa syksyllä 2017.

Viime vuonna koulutusviennin kokonaisarvo oli noin 300 miljoonaa euroa ja tänä vuonna sen arvioidaan ylittävän 350 miljoonaa euroa. Koulutusviennin tueksi avataan 19.4. Opetushallituksen tiloissa toimiva uusi pop up -tila, Experience Lab, johon on koottu esille suomalaisten koulutusvientiyritysten innovaatioita. Kokemusympäristö avaa vierailijoille mahdollisuuden tutustua ja kokeilla oppimisen parhaita innovaatioita käytännössä.

Opetushallituksessa toimiva Education Finland on arvioinut, että Suomen koulutusvienti oli vuona 2017 noin 300 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 sen arvioidaan ylittävän 350 miljoonaan euroa. Arviot perustuvat Education Finland -kasvuohjelmassa mukana olevasta 100 suomalaisesta koulutusvientiyrityksestä kerättyihin tietoihin. Niiden vuotuinen liikevaihdon kasvu on ollut noin 20%. Hallitus asetti alkuhallituskaudesta tavoitteeksi, että koulutusviennin volyymi nousee vuoteen 2018 mennessä 350 miljoonaan euroon.

- Suomalainen laadukas koulutusjärjestelmä on vahvin maabrändimme. Hallitus on purkanut koulutusviennin lainsäädännöllisiä esteitä ja avannut mahdollisuuksia viedä suomalaista osaamista maailmalle. Kasvuhakuiset koulutusvientitoimijat ovat hyödyntäneet uusia mahdollisuuksia siinä tahdissa, että asiantuntija-arvioiden mukaan hallituksen asettama koulutusvientitavoite on täyttymässä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Koulutusviennin esteitä on tällä hallituskaudella purettu kaikilla koulutusasteilla. Lukukausimaksujen periminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta ja korkeakoulujen tilauskoulutus tehtiin mahdolliseksi 1.1.2016 alkaen. Lukiokoulutuksen kansainvälisen IB-koulutuksen myynti mahdollistettiin keväällä 2017. Myös mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä etenee.

Osana ammatillisen koulutuksen reformia on purettu ammatillisen koulutuksen viennin lainsäädännöllisiä esteitä. Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lainsäädännön mukaan ammatillisen koulutuksen tutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta voidaan periä maksuja EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestetyssä koulutuksessa. Lisäksi ammatillisia tutkintoja ja niihin valmistavaa tutkintokoulutusta voidaan järjestää opiskelijaryhmälle tilauskoulutuksena missä vain, kun ryhmän opiskelijat ovat ETA/EU-alueen ulkopuolelta.

Suomen koulutuksen maine houkuttelee vierailijoita ympäri maailmaa

Suomen maine koulutuksen edelläkävijämaana houkuttelee yhä enemmän vierailijoita. Monet ryhmät haluavat päästä tutustumaan myös ruohojuuritasolla suomalaiseen koulujärjestelmään ja koulutuksen innovaatioihin.

– Yhteydenottoja eri delegaatioilta tulee enemmän kuin vieraita pystytään nyt ottamaan vastaan, kertoo ohjelmajohtaja Lauri Tuomi Education Finland -kasvuohjelmasta. Ohjelma edistää suomalaista koulutusvientiä.

Opetushallituksen tiloissa avautuu 19.4. uusi pop up -tila, Experience Lab, johon on koottu esille suomalaisten koulutusvientiyritysten innovaatioita. Yli 20 yritystä esittelee tilassa opetusteknologiaa eri koulutusasteille. Esillä ovat muun muassa virtuaalinen viulukoulu, matematiikkarobotti ja erilaisia leikkimällä oppimisen innovaatioita. Tila on avoinna kaksi viikkoa, ja siihen on tulossa tutustumaan delegaatiovieraita Aasiasta, USA:sta ja Afrikasta.

– Asiantuntijoiden lisäksi myös tavalliset matkailijat haluaisivat päästä tutustumaan suomalaiseen kouluun, ja ymmärtää sen toimintaa, Tuomi sanoo. Myös pysyvämmälle suomalaista koulutusta esittelevälle tilalle olisikin hänen mukaansa kysyntää.

Lisätietoja:

- ohjelmajohtaja Lauri Tuomi, Opetushallitus, puh. 029 533 1667

- erityisavustaja Daniel Sazonov. puh. 02953 30276

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet team finland