Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö etsimään ratkaisuja AMK-opiskelijakuntien jäsenkadon vaikutuksiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 8.55
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kasvatustieteiden tohtori, dosentti Tapio Varmolan laatimaan selvityksen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenkatoon ja talousongelmiin liittyvistä ratkaisuvaihtoehdoista. Selvityshenkilö jättää raporttinsa ministeriölle huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

– Opiskelijakuntien jäsenkato uhkaa niiden kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Asetan Tapio Varmolan selvittämään ratkaisuja asiaan, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

– Pidän tärkeänä, että opiskelijat voivat osallistua päätöksentekoon sekä toimia hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden puolesta, ministeri jatkaa.

Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien nykyisiä toimintaedellytyksiä suhteessa opiskelijakuntien lakisääteisiin tehtäviin. Selvityshenkilö esittää ratkaisuvaihtoehdot, joilla turvataan opiskelijakuntien toimintaedellytykset tehtäviensä hoitamiseen ammattikorkeakoululaissa säädetyllä tavalla. Ratkaisuvaihtoehdot mahdollistavat, että yliopistojen ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat voivat hoitaa lakisääteisiä tehtäviään vertailukelpoisella tavalla. Lisäksi selvityshenkilö arvioi ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta.

Selvityshenkilö kuulee työssään asiantuntijoina Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin, ammattikorkeakoulujen erityyppisten opiskelijakuntien, ammattikorkeakoulujen ja eri sidosryhmien edustajia.

Selvityksen taustalla opiskelijakuntien supistuva toiminta

Jäsenmäärät ovat laskeneet viime vuosina erityisesti suurten kaupunkien ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa. Tilanteeseen on vaikuttanut se, että opintososiaaliset etuudet ovat saatavilla ilman opiskelijakunnan jäsenyyttä. Lisäksi koronapandemia on vaikeuttanut opiskelijakuntien jäsen- ja varainhankintaa kampuksilla ja tapahtumissa. Jäsenmäärän lasku on johtanut opiskelijakuntien pieneneviin tuloihin ja toiminnan supistumiseen.

Vähenevällä jäsenmäärällä on vaikutusta myös opiskelijakuntien lakisääteisten tehtävien hoitoon. Lain mukaan opiskelijakuntien on edistettävä jäsentensä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä. Opiskelijakunnat nimeävät edustajansa ammattikorkeakoulujen toimielimiin ja osallistuvat tarvittaessa opiskeluterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua oppilaitostensa päätöksentekoon, eivätkä palvelut, edut ja velvollisuudet perusteettomasti poikkea toisistaan.

Lisätietoja:

  • Selvityshenkilö Tapio Varmola, p. 040 830 4100
  • Opetusneuvos Maija Innola, p. 0295 330 120
  • Opetusneuvos Maarit Palonen, p. 0295 330 243