Hyppää sisältöön

Selvityshenkilö esittää: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti toimintakeskukseksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2012 12.30
Tiedote -

Selvityshenkilö Heikki Talvitie ehdottaa, että nykyisen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tilalle luodaan toimintakeskus Suomen venäjänkieliselle väestölle. Toimintakeskuksen tärkein tehtävä olisi tuottaa kotoutumista edistäviä palveluja kulttuurin ja taiteen alueilla Suomen venäjänkieliselle väestölle. Selvitysraportti luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle 10.1.2012.

Kotouttamisesta vastaavat viranomaiset tilaisivat venäjänkielisen väestön kotouttamista edistäviä hankepalveluja toimintakeskukselta. Vastuuviranomaisina kotouttamisessa ovat eri ministeriöt, aluetasolla ELY-keskukset sekä paikallistasolla kaupungit, kunnat ja TE-toimistot. Selvityshenkilö pitää tärkeänä, että palvelut toteutetaan yhteistyössä Suomen venäjänkielisten järjestöjen kanssa.

Selvityshenkilön mukaan paras toimintamuoto uudelle keskukselle olisi säätiö, jos sen perusrahoitus pystytään turvaamaan. Toimintakeskus voitaisiin säätiöidä vuoden 2013 alusta.

- Selvityshenkilö Talvitien ehdottama uusi toimintamalli perustuu kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten aktiiviselle yhteistyölle. Pidän tätä mahdollisuutena kehittää kotouttamispalveluja jatkossa. Työryhmä valmistelee nyt instituutin muuttamista säätiöpohjaiseksi toimijaksi. Tavoitteena on luoda helposti saavutettava toimintakeskus, ministeri Arhinmäki sanoi luovutustilaisuudessa.

- Venäjänkielinen väestö on Suomelle tärkeä voimavara ja kulttuurisen monimuotoisuuden lähde. Se on myös suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa, ministeri sanoi.

Selvityksen mukaan säätiön tulisi voida kaksinkertaistaa resurssinsa hankepalvelujen avulla. Toimintakeskuksen toimintaa ohjaisi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä säätiön neuvottelukunta, jossa venäjänkielisillä järjestöillä on riittävä edustus.

Selvityshenkilön mukaan toimintakeskuksen tulisi hakeutua nykyistä käytännöllisempiin ja vuokratasoltaan edullisempiin tiloihin vuoden 2013 aikana. Kirjasto tulisi jakaa käyttö- ja varastokirjastoon. Kompakti ja kustannustehokas käyttökirjasto toimisi uuden toimintakeskuksen tiloissa. Varastokirjastolle hankittaisiin erilliset, vuokraltaan edulliset tilat.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kehittämistarpeita arvioitiin vuonna 2007 professori Ilkka Huovion tekemässä selvitystyössä. Instituutin asema sisältyi myös vuonna 2011 valmistuneeseen, kansliapäällikkö Harri Skogin ja ylijohtaja Håkan Mattlinin tekemään selvitykseen, joka koski opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksen ja -rakenteen uudistamista.

Selvitys OKM:n verkkosivuilla 

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, puh. 09 160 77292
- selvityshenkilö Heikki Talvitie, puh. 050 511 5802

Suomen venäjänkielinen väestö on kasvanut viime vuosina nopeasti ja venäjää äidinkielenään puhuvia asuu vuoden 2010 tilastojen mukaan Suomessa noin 55 000 henkeä. Venäjänkielisen väestön odotetaan kasvavan tulevina vuosina edelleen voimakkaasti.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka ylläpitää laajaa venäjänkieliseen kirjallisuuteen erikoistunutta kirjastoa. Instituutti tuottaa Suomen venäjänkielisen väestön kotoutumista edistäviä palveluja taiteen ja kulttuurin alueilla, kasvattaa suomalaisten Venäjä-tuntemusta ja -osaamista sekä kehittää viranomaisten kulttuurista osaamista kotoutumispalvelujen tuottajina. Instituutti osallistuu myös lähialueyhteistyöhön ja pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden toimeenpanoon luovien toimialojen yhteistyön edistämiseksi Suomen ja Venäjän välillä.