Hyppää sisältöön

Selvitys: Kuvaohjelmalakia tulisi uudistaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2020 13.54
Tiedote

Selvitys Kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle 17. marraskuuta. Selvityshenkilö, KM Leena Rantalan laatiman selvityksen mukaan lain lähtökohtana oleva ikärajaluokittelu toimii pääosin hyvin, mutta käytäntö on muotoutunut melko raskaaksi ja kalliiksi sekä toimialalle että valvovalle viranomaiselle, Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. Kehittämiskohteita ovat luokittelun käytännön yksinkertaistaminen, tarjoamisen valvonta ja tiedottaminen.

Selvityksessä kartoitettiin mm. kuvaohjelmalain soveltamiskäytäntöä, oikeusperustaa, sääntelyä muissa maissa, lasten median käyttöä, median vaikutuksia, huoltajien ikärajatuntemusta ja mediakasvatusta. Lisäksi kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä.

Selvityksessä ehdotetaan lain soveltamisalan ja tarjoajien ilmoitusvelvollisuuden alan selventämistä, luokittelusta vapauttamisen perusteiden tarkistamista, sarjakohtaista luokittelua tai maksujen keventämistä, ikärajajouston selventämistä, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin valvontakeinojen tarkistamista ja tarjoajien tiedotusvelvollisuuden täsmentämistä.

Digitaalisten pelien sääntelyä ehdotetaan selvennettäväksi kokonaisuutena. Lisäksi ehdotetaan sääntelyn tarkistamista liittyen esityslupiin, täysi-ikäisille suunnattujen tilaisuuksien merkintöihin ja vauvakino-näytöksiin.

Taustaa

Kuvaohjelmalaki (710/2011) on ollut voimassa vuodesta 2012. Toimialalla on tänä aikana tapahtunut suuria muutoksia. Kotitaloudet ovat siirtyneet käyttämään yhtä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle sijoittautuneita audiovisuaalisia sisältöpalveluja, joiden ei tarvitse noudattaa suomalaisia ikä- ja sisältömerkintöjä tai televisiolähetysten esitysaikarajoituksia.

Toinen suuri muutos on tapahtunut digitaalisten pelien kohdalla, mm. elektroninen urheilu on erittäin suosittua myös alaikäisten keskuudessa. Yritystoiminta media-alalla on entisestään globalisoitunut ja audiovisuaalisen sisällön kulutus videonjakoalustoilla ja erilaisissa verkkopalveluissa, fyysisten tallenteiden katselun sijaan, on kasvanut voimakkaasti, mikä on merkinnyt haasteita sekä suomalaiselle yritystoiminnalle että alaikäisten suojelulle.

AVMS-direktiivin uudistamisen yhteydessä kävi ilmi, että muuttunut toimintaympäristö edellyttää kuvaohjelmalainsäädännön toimivuuden laajempaa kokonaisarviointia, jotta sillä voidaan vastata muuttuneen mediaympäristön tarpeisiin riittävissä määrin.

Selvitys Kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 02953 30222

Aiheeseen liittyvää