Hyppää sisältöön

Selvitys: Kehittämistoimia tarvitaan vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalveluihin toisella asteella

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2023 14.07
Uutinen

Toisen asteen koulutuksessa tarvitaan kehittämistoimia vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalvelujen parantamiseksi, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön laatimasta selvityksestä. Selvitys on osa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon seurantasuunnitelmaa, joka julkistettiin syksyllä 2021.

Hyväksyessään oppivelvollisuuslain eduskunta edellytti, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee selvityksen, jolla varmistetaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalvelut.

Selvityksen perusteella on esitetty kehittämisehdotuksia, joiden tavoitteena on parantaa vammaisten opiskelijoiden tukipalveluja sekä varmistaa erityistä ja vaativaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalveluiden saatavuus. 

Opiskelijoiden avustamista koskevia palveluja OKM:n ja STM:n välillä tulee selkeyttää. Lisäksi on arvioitava rahoituksen riittävyyttä ja koulutuksen maksuttomuuden suhdetta tukipalveluihin.

Vaativaa erityistä tukea saavien opiskelijoiden opintososiaalisia etuuksia koskevaa lainsäädäntöä ammatillisessa koulutuksessa tulee selkeyttää. Lisäksi on seurattava tutkintoon valmentavan koulutuksen opiskelijoiden erityisen tuen opintososiaalisten etuuksien käytäntöjä.

Yhteishaussa tulee lisätä vaativan erityisen tuen aloituspaikkoja. Opiskeluhuoltopalveluja tulee kehittää vastaamaan vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalvelujen saatavuutta. Kuraattoreiden, psykologien ja opiskeluterveydenhuollon osaamista tukipalveluiden tarpeiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen on vahvistettava.

Tärkeää on kehittää vammaisten opiskelijoiden tukipalvelujen koordinointia ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueiden välillä. Tietoa tukipalveluista ja niiden saatavuudesta tulee olla riittävästi saatavilla vammaisille, huoltajille ja koulutuksen järjestäjille. Eri ministeriöiden ja viranomaisten yhteistyötä tiedottamisessa ja palveluihin ohjaamisessa tulee myös kehittää.

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja koulutuksen hitaampi suorittaminen ovat vaikuttaneet koulutuspaikkojen riittävyyteen. On tärkeää varmistaa, että myös muiden kuin oppivelvollisten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden koulutukseen turvataan riittävät resurssit.

Taustaa

Vuoden 2021 elokuussa voimaan astunut oppivelvollisuuslaki laajensi oppivelvollisuutta Suomessa. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Laajennetun oppivelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki perusopetuksen päättävät jatkavat opintojaan ja siirtyvät joko välittömästi tai nivelvaiheen koulutuksen jälkeen toisen asteen koulutukseen.

Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Tämä tarkoittaa, että myös vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla on mahdollisuus saada opiskelupaikka ja tarvittavat tukipalvelut opintojensa tueksi. 

Vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja oppivelvollisuuden laajentuminen. Raportti tukipalveluista toisen asteen koulutuksessa

Lisätietoja: opetusneuvos Anne Ekroth, p. 0295 330 104