Hyppää sisältöön

Ministeri Terho:
Pienituloisten perheiden opiskelijoille oppimateriaalilisä, kulttuurirahoituksen vos-uudistus käynnistetään, Saamelaismuseon tiloja laajennetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2018 20.42
Tiedote

Hallitus on päättänyt kehysriihessä, että pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdytään maksamaan opintotuen oppimateriaalilisää. Siihen ovat oikeutettuja toisen asteen alle 20-vuotiaat opiskelijat, joiden vanhempien yhteenlasketut vuositulot jäävät alle 40 950 euron. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö vie eteenpäin museoiden valtionosuusjärjestelmää ja esittävän taiteen ns. vapaan kentän rahoitusta koskevia uudistuksia. Kulttuurin valtionosuuksiin kaavailtuja muutoksia toteutetaan vuodesta 2020 eteenpäin, osa siirtyy jatkovalmisteluun.

Oppimateriaalilisää saisi arviolta lähes 40 000 toisen asteen opiskelijaa. Opintorahan oppimateriaalilisä myönnettäisiin opintorahan vähävaraisuuskorotukseen oikeutetuille opiskelijoille. Oppimateriaalilisä tulee voimaan elokuussa 2019. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuotta 2019 koskevan valtion talousarvion yhteydessä.

Opintotuesta vastaavan eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon mukaan oppimateriaalilisä edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa, jossa jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus kouluttautua ja hyödyntää lahjakkuuksiaan.

- Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella tulee olla taloudellisesti mahdollista jatkaa suoraan opintoja toisella asteella. Oppimateriaalilisä maksettaisiin pienituloisten perheiden nuorille, eli heille, jotka sitä ensisijaisesti tarvitsevat, sanoo ministeri Terho.

- Oppimateriaalilisä auttaisi ammattiin opiskelevia ja lukiolaisia oppimateriaalien hankinnassa, sen avulla voisi hankkia myös esimerkiksi tietokoneen. On kansakunnan etu, ettei kenenkään lahjakkuus mene hukkaan rahapulan takia.

- Käynnistin opintotuesta vastaavana ministerinä selvityksen opintotuen oppimateriaalilisästä noin kuukausi sitten, joten olen tyytyväinen siihen, että se meni läpi kehysriihessä. Toisen asteen opintojen kustannuksista ei saa tulla kenellekään este edetä opinnoissa.

Myös 16-vuotiaat tulisivat oppimateriaalilisän piiriin. Lisäksi harkitaan sitä, että vanhempien tulot eivät vähentäisi itsenäisesti asuvan 17-vuotiaan opintotukea. Oppimateriaalilisän määrä olisi noin 46 euroa kuukaudessa. Oppimateriaalilisän saisi noin 30 % toisen asteen alle 20-vuotiaista opintotukea saavista opiskelijoista. Opintotuen oppimateriaalilisän käyttöönotto liittyy tavoitteeseen toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta.

Lukiokoulutuksen opintotukiaikaa pidennetään yhdeksästä kuukaudesta kymmeneen. Pidennys parantaa noin 15 000 lukiolaisen taloudellisia edellytyksiä opiskeluun. Tukea voisi 1.8.2019 lukien saada lukiokoulutuksessa pääsääntöisesti elokuusta toukokuun loppuun. 

Kulttuurin valtionosuuksiin kaavailtuja muutoksia toteutetaan vuodesta 2020 eteenpäin, osa siirtyy jatkovalmisteluun

Kulttuurin rahoitusjärjestelmää uudistetaan toteuttamalla museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja parantamalla esittävän taiteen ns. vapaiden ryhmien toimintaedellytyksiä. Uudistukset pohjautuvat asiaa valmistelleen työryhmän ehdotuksiin ja niistä saatuihin lausuntoihin.  Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti työryhmän museoita koskeviin ehdotuksiin ja tuotiin esiin huoli vapaiden ryhmien rahoituksen nykytilasta.  Yhteensä uudistuksen toimeenpanoon osoitetaan lisärahaa 7 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2020 lukien.

- Olemme valmiita viemään eteenpäin ns. vapaan kentän harkinnanvaraisiin tukiin ehdotettuja muutoksia. Harkinnanvaraisten tukien uudistaminen mahdollistaa paremmin vapaan kentän pitkäjänteisemmän toiminnan ja uudet avaukset, Terho toteaa.

Esittävän taiteen valtionosuutta koskevin osin työryhmän ehdotus sai lausuntokierroksella kriittisen vastaanoton. 
- Tämän johdosta olemme päätyneet siihen, ettei esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta toteuteta tässä vaiheessa, ja tältä osin työryhmän ehdotukset siirtyvät jatkovalmisteluun. Toteutamme nyt osan ehdotetuista uudistuksista ja osaan palaamme myöhemmin, Sampo Terho sanoo.

Saamelaismuseo Siidan tiloja laajennetaan

Saamelaismuseo Siidan tiloja laajennetaan ja peruskorjataan museon kokoelmien lisääntymisen ja museon suuren suosion johdosta.  Hallitus varasi kehysriihessä määrärahat remontista aiheutuviin kohonneisiin vuokrakustannuksiin.

Tiedotteen luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 13.4.2018.

Lisäys 13.4.2018 lukiolaisten opintotukikuukauksista.

Lisätietoja:

- opintotuki: erityisavustaja Toni Ahva, OKM, p. 02953 30340

- kulttuuri: erityisavustaja Toni Kokko, OKM, p. 02953 30113