Hyppää sisältöön

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä hyväksyi oppivelvollisuuden laajentamisen lakiluonnoksen sisällön

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2020 11.54
Tiedote
Nuoria opiskelijoita

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä käsitteli tiistaina 25. elokuuta lausuntopalautteen perusteella oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen muutostarpeita ja hyväksyi esityksen keskeiset linjaukset. Lakiesitys eduskunnalle annetaan budjettilakina viimeistään 5.10.

Hallitusohjelman mukaan jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto. Tavoitteella nostetaan väestön osaamis- ja koulutustasoa, kavennetaan oppimiseroja ja lisätään koulutuksellista tasa-arvoa.

- Sata vuotta sitten oppivelvollisuuden käyttöönotto oli suuri tasa-arvoteko. Sen jälkeen maailma on muuttunut valtavasti ja nyt on oikea aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia. Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle ainoa hyväksyttävä tavoite on, että jokainen nuori onnistuu hankkimaan elämässä ja työssä tarvittavat taidot, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Lausuntopalautteen perusteella ministeriryhmä teki hallituksen esitysluonnokseen eräitä tarkennuksia. Koulumatkatuen raja nousisi aiemmasta viidestä kilometristä seitsemään. Maksujen periminen vapaaehtoisista opintoretkistä sallittaisiin oppivelvollisilta toisen asteen opiskelijoilta.

- Lakiesitykseen tehdyt muutokset vastaavat monien lausunnonantajien esityksiin rahoituksen painopisteen siirtämisestä voimakkaammin opetukseen ja ohjaukseen. Luonnosversioon nähden myös oppimateriaalien kustannuksiin kohdistetaan lisärahoitusta, Andersson sanoo. 

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). 

Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyisi maksuttomana. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Osana oppivelvollisuusuudistusta vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Oppivelvollisuuden suorittamisen voisi keskeyttää ainoastaan erittäin perustellusta syystä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen kustannuksiin on julkisen talouden suunnitelmassa varattu rahoitus. Kunnille korvataan uudistuksesta aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Koulumatkatuen rajan nostamisesta ja maksuttomuussäännösten muutoksesta johtuvaa rahoitusta käytetään keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden ohjaukseen sekä oppimateriaaleihin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 alkaen ikäluokka kerrallaan. 

Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 330 182
ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 330 308
hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238