Hyppää sisältöön

Oppimisanalytiikan viitekehystä päivitettiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.2.2024 9.40
Uutinen

Vuonna 2021 valmistuneesta Oppimisanalytiikan viitekehyksestä on julkaistu päivitetty painos. Viitekehys on suunnattu tukimateriaaliksi kaikille oppimisanalytiikasta kiinnostuneille ja sen käyttöönottoa suunnitteleville.

Oppimisanalytiikan viitekehys tukee oppimisanalytiikkaa tuomalla esiin hyviä käytäntöjä, yhtenäistämällä oppimisanalytiikkaan liittyvää käsitteistöä ja jäsentämällä oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita. Oppimisprosessiin liittyvän datan keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä kutsutaan oppimisanalytiikaksi (Learning Analytics). 

Oppimisanalytiikan avulla voidaan arvioida, kehittää ja edistää oppimista, oppimisympäristöjä sekä koulutusorganisaatioiden, koulutustoimijoiden ja varhaiskasvatustoimijoiden toimintaa. Koulutussektorilla syntynyttä dataa voidaan käyttää muun muassa opetuksen järjestämiseen, oppimateriaalien kehittämiseen ja oppimisen tutkimukseen.

Päivityksen yhteydessä viitekehyksen sisältö on käyty läpi ja sitä on selkeytetty. Esimerkiksi oppimisanalytiikan standardeista kertovaa lukua on tarkennettu ja standardeista kertovan luvun jatkoksi on tuotu kokonaan uutena kokonaisuutena tietopaketti xAPI-standardista oppimisanalytiikan tukena. Se ohjeistaa xAPIn käyttöönottoa hallinnolliselta ja tekniseltä näkökulmalta.

Myös tietosuojaa käsitellään viitekehyksessä aiempaa laajemmin. Tämä painos pitää sisällään uuden luvun tietosuojan usein kysytyistä kysymyksistä.

Lisäksi viitekehyksen toiseen painokseen on sisällytetty oppimisanalytiikan terminologinen sanasto. Sanasto koostuu 12 oppimisanalytiikan ydinkäsitteestä, jotka ovat nyt löydettävissä myös sanastot.suomi.fi -palvelusta sekä Tepa-termipankista (termipankki.fi). Viitekehys tarjoaa sanaston rinnalla myös lukuohjeen terminologiselle sanastolle.

Vuoropuhelu aiheen ympärillä jatkuu, mutta keskustelua opetus- ja kulttuuriministeriössä ylläpitänyt foorumi vaihtuu. Oppimisanalytiikkajaoston toimikausi päättyi vuoden 2023 lopulla, mutta sen tilalla on kevään 2024 aikana aloittamassa uusi yhteistyöryhmä, joka huolehtii jatkossa aiheen ympärille muodostuneen verkoston kokoon kutsumisesta ja viitekehyksen päivitystarpeista. Lisätietoja uudesta työryhmästä on tulossa lähiaikoina esimerkiksi oppimisanalytiikkajaoston sivujen kautta.

Lisätietoja: 

Ammatillinen koulutus Koulutus Yleissivistävä koulutus