Hyppää sisältöön

De som har en törst för kunskap får tillgång till lärresurser i tjänsten Finna.fi

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2020 9.59
Nyhet
Ruskeamekkoinen istuja pitelee käsissään tablettia, jossa on avattuna näkymä Finnan oppimateriaaleihin.
Foto: Paavo Pykäläinen

Söktjänsten Finna.fi som sammanställer vetenskapligt och kulturellt material i Finland erbjuder nu nya möjligheter för lärande. Lärresurserna kan användas fritt och utan avgift.

Öppna lärresurser har nu lagts till bland Finna.fi:s miljontals skatter. Med hjälp av lärresurserna kan vem som helst utveckla sina kunskaper i till exempel artificiell intelligens, utveckling av arbetsliv eller förbättra sina språkkunskaper. 

Lärresurserna kan användas fritt. De kan utnyttjas för att utveckla det egna kunnandet, i utbildning eller i lärararbete. En stor del av resurserna kan anpassas för egna behov.

– Då man utvecklar sina kunskaper är det särskilt viktigt med tillgång till pedagogiskt framtagen information oberoende av tid och plats. Öppna lärresurser gynnar alla som har en törst för kunskap och behov för kontinuerligt lärande, berättar Tomi Kytölä, specialsakkunnig vid undervisnings- och kulturministeriet.

Lärresurser utarbetas av enskilda lärare samt genom projekt som finansieras med offentliga medel. Till Finna insamlas resurser från Biblioteket för öppna lärresurser som är en tjänst för att dela och spara dessa resurser.

Enkel sökning 

Du kan söka lärresurser i Finna på två sätt. Du kan bläddra i resurserna på en separat flik, där du har tillgång till mångsidiga sökfilter. Sökningen kan riktas till alla utbildningsstadier och läroämnen, examina eller vetenskapsgrenar.

Du kan också hitta lärresurser genom en sökning på framsidan genom vilken du samtidigt kan se hela utbudet i Finna.fi.

Finna är en allt mer omfattande tjänst för lärande

Som söktjänst innehåller Finna gott om resurser för lärande och undervisning.

Via tjänsten kan du läsa lärdomsprov från högskolor och vetenskapliga artiklar som är tillgängliga på internet. Med hjälp av sökningen kan du också hitta en hel del historiska resurser; videor, fotografier och kartor som kan användas fritt. De som är intresserade av litteratur kan på en gång kontrollera böckernas tillgänglighet i olika bibliotek.

Finna Klassrum, som lärare kunnat använda redan tidigare, är en tjänst som är avsedd för grundskolor och gymnasier. Materialpaketen i Klassrum grundar sig på utbudet i museer och arkiv och pedagogiska uppgifter som lärare utarbetat.

Genom att använda gränssnitten i Finna kan lärresurser och annat material även införas i olika tjänster för lärande, till exempel på lärplattformar.

 Ytterligare information:
- Erkki Tolonen, utvecklingschef, Nationalbiblioteket, erkki.tolonen(at)helsinki.fi, tfn 029 414 4588
- Tomi Kytölä, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet, tomi.kytola(at)minedu.fi, tfn 0295 330 293

Vad är Finna.fi?

  • Ett hem för vetenskapligt och kulturellt material i Finland.
  • En omfattande tjänst för lärande.
  • Öppnades under 2014.
  • Utarbetades av Nationalbiblioteket i samarbete med 400 finländska aktörer.
  • 16,5 miljoner material, av vilka 2,1 miljoner är direkt tillgängliga på internet.
  • Utöver den riksomfattande söktjänsten Finna.fi har användarna tillträde till söktjänsterna för 85 arkiv, bibliotek och museer.
  • Finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.
Kultur Utbildning