Hyppää sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin haettavissa 10 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2021 12.18
Tiedote

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen laajentamista varten on haettavissa 9 940 000 euroa. Erityisavustushaku liittyy 27.5. lausuntokierrokselle lähetettyyn oppilas- ja opiskelijahuollon uudistamista koskevaan lakiluonnokseen. Lakiin kirjataan sitova henkilöstömitoitus koulukuraattoreille ja -psykologeille oppilas- ja opiskeluhuollossa. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen laajentamista varten on varattu vuodelle 2021 yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Avustus on tarkoitettu erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja esteettömyyttä.

-Oppilashuollon kuraattorien ja psykologien sitova henkilöstömitoitus on merkittävä parannus ja tällä avustuksella pääsemme aloittamaan mitoituksiin valmistautumisen jo ennen lain voimaantuloa. On tärkeää, että oppilaat ja opiskelijat saavat ennaltaehkäisevää tukea sekä varhaista apua nopeasti ja silloin kun apua tarvitaan, opetusministeri Jussi Saramo sanoo.

Opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistään ongelmien syntymistä esimerkiksi koulukiusaamista estävillä toimenpiteillä.

Valtion erityisavustusta myönnetään esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta järjestäville kunnille ja kuntayhtymille. Lukiokoulutuksen järjestäjänä toimivat kunnat voivat sisällyttää hakemukseensa myös ne ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joille kunta järjestää opiskeluhuollon palveluja, jolloin myös nämä opiskelijat otetaan huomioon määrärahan jaossa.

Avustus on tarkoitettu erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022. Hakuaika päättyy 10.8.2021.

Avustushakuun

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Jussi Pihkala, puh. 0295 330256
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 0295 330216
Jussi Saramo Koulutus Yleissivistävä koulutus