Hyppää sisältöön

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen esittää lisäresursseja päiväkotien valvontaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2019 12.19
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen esittää lisäresursseja varhaiskasvatuksen valvontaan. Hän aikoo viedä asian hallituksen lisätalousarvioneuvotteluun, jossa on tarkoitus sopia myös vanhuspalvelujen valvonnan määrärahojen lisäämisestä. Viime päivinä julki tulleita laiminlyöntejä varhaiskasvatuksessa opetusministeri pitää tuomittavina.

Grahn-Laasosen mukaan varhaiskasvatuksen valvonnan tehostamiselle on selvä tarve.

- Väärinkäytöksiä, laiminlyöntejä tai lasten turvallisuutta vaarantavaa toimintaa ei voida missään olosuhteissa hyväksyä. On toimittava erityisen vastuullisesti, kun kyse on pienistä lapsista, Grahn-Laasonen jyrähtää.

Katse kääntyy myös järjestämisvastuussa olevien kuntien suuntaan, joilla on lakiin kirjattu valvontavastuu. Kunnilla on lakiin kirjattu velvollisuus tarkistaa yksityisten päiväkotien tilat ja toimintaedellytykset ennen kuin toimipiste voi avata ovensa. Kunta on niin ikään velvoitettu puuttumaan laiminlyönteihin ja tarvittaessa keskeyttämään päiväkodin toiminnan yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa.

- Syksyllä voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki kiristi päiväkotien valvontaa. Lakiin on kirjattu rangaistus varhaiskasvatusrikkomuksesta. Laki parantaa varhaiskasvatuksen laatua, nostaa henkilöstön koulutustasoa ja asettaa lapsen edun kaiken edelle.

Aluehallintoviraston lisäksi myös kunnalle säädettiin toimivalta määrätä uhkasakon nojalla puutteet korjattavaksi tai asiakasturvallisuutta vaarantava tai muuten lainvastainen toiminta kokonaan keskeytettäväksi.

Grahn-Laasonen sanoo olevansa erityisen huolissaan niistä viesteistä, joiden mukaan asetukseen kirjattua varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoitusta ei aina noudateta.

- Niin kunnilla kuin yksityisilläkin toimijoilla on velvollisuus noudattaa lakia. Niin itsestäänselvältä kuin sen sanominen tuntuukin, lakia on noudatettava. Siitä ei voi luistella ulos, ministeri sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan valvontaviranomaisten lisäresursseilla voitaisiin muun muassa lisätä valvontakäyntejä ja yllätystarkastuksia. Lisärahoituksen avulla viranomaiset voisivat myös reagoida kanteluihin nopeammin sekä tehostaa ennaltaehkäisevää kuntien ja yksityisten toimijoiden ohjausta ja neuvontaa.

Grahn-Laasosen mukaan varhaiskasvatuslain seuraavaa vaihetta valmistellaan jo ministeriössä. Kuten eduskunnalle on jo luvattu, ministeriö on asettamassa työryhmän valmistelemaan varhaiskasvatuksen tuen kysymyksiä ja koulutuksen kehittämistä.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä on nostettu tällä hallituskaudella tuntuvasti. Yksistään varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä nostettiin hallituskauden alussa kolmanneksella pysyvästi ja lisäksi hallitus teki puoliväliriihessä päätöksen 28 miljoonan euron lisärahoituksesta, jolla on rahoitettu tuhannen uuden varhaiskasvatuksen opettajan kouluttamista. Grahn-Laasosen mukaan tämä alkaa pian helpottaa päiväkotien työntekijäpulaa, mutta määriä on tarpeen lisätä myös tulevalla sopimuskaudella.

- Kaikesta huolimatta meillä on Suomessa erinomainen varhaiskasvatus, jossa työskentelee sitoutuneita, osaavia ammattilaisia lasten parhaaksi joka päivä. Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta ja tasa-arvon vahvistaja. Jokaisella lapsella on lain nojalla oikeus kehittävään, oppimista edistävään, terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen, ministeri sanoo.

Lisätietoja: opetusministerin erityisavustaja Emmi Venäläinen, p. 044 2811 234

Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus