Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2022 14.01
Uutinen
Kestävän kehityksen tavoitteet -logo

Opetus- ja kulttuuriministeriö on strategiassaan 2030 sitoutunut kestävään kehitykseen. Työtä ohjaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen linjaus (2020). Nyt ministeriö on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, joka perustuu Valtiokonttorin antamaan ohjeistukseen.

Ministeriön tavoitteena on sisällyttää kestävän kehityksen näkökulma yhä johdonmukaisemmin sen vastuulla oleviin säädösohjaukseen, tulosohjaukseen, resurssiohjaukseen, toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä informaatio-ohjaukseen. Koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikan keinoin voidaan vaikuttaa sivistyksen ja osaamisen vahvistamiseen. Tämä on edellytys Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamiselle. Kestävän kehityksen työtä koordinoimaan ja sujuvoittamaan on ministeriössä asetettu myös kansliapäällikön johdolla toimiva kestävän kehityksen työryhmä.  

OKM:n Agenda2030:n SDG-tavoitteet

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti jokaisen tahon tulee valita itselleen keskeiset Agenda2030:n SDG-tavoitteet (Sustainable Development Goals) raportoitavikseen. Keskeisimpinä seurattavina ministeriö on valinnut seuraavat tavoitteet:

  • SDG 3: Terveyttä ja hyvinvointia (liittyy mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimiin)
  • SDG 4: Hyvä koulutus (perusedellytys kaikkien SDG-tavoitteiden toteuttamiseen)
  • SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (vahva yhteys SDG4:ään ja SDG9:ään)
  • SDG: 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (liittyy mm. tiedepolitiikan toimiin; TKI-toiminnan vahvistaminen)
  • SDG 10: Eriarvoisuuden vähentäminen - yhteydessä SDG5:een, sukupuolten tasa-arvo (liittyvät kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa, siten myös koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- kuin nuorisopolitiikan toimiin)
  • SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt (liittyy mm. kulttuuripolitiikan toimiin, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, kulttuuriperintöön, kestävään rakentamiseen)

Koska tavoitteet ovat vahvassa keskinäisessä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, ei niitä voi tarkastella yksittäisinä siiloina. Valittujen tavoitteiden yhteisenä ylätason nimittäjänä voi nähdä yhteiskunnan sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisen.

Toimenpiteet ministeriön vastuualueilla

Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti yhteiskunnan sivistys- ja osaamispohjaa niin hallitusohjelman kuin Agenda2030:n tavoitteiden mukaisesti. Monin kehittämisohjelmin, politiikkalinjauksin, tulosohjaus- ja lainsäädäntötoimin sekä hankerahoituksin edistettiin yhteiskunnallista kestävää kehitystä. Merkittäviä toimia olivat muun muassa annettu koulutuspoliittinen selonteko, joka luo pitkäjänteiset periaatteet koulutusjärjestelmän kestävälle kehittämiselle huomioiden väestökehityksen vaikutukset peruspalveluiden järjestämiseen, sekä oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen ja maksuton toisen asteen koulutus, jotka ovat merkittävä lainsäädännöllinen uudistus sosiaalisesti kestävän ja tasa-arvoa lisäävän koulutusjärjestelmän vahvistamiseksi. Myös monia muita toimia ministeriön kaikilla politiikkavastuualueilla toteutettiin ja joista raportissa kerrotaan tarkemmin. 

•    Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuullisuusraportti koskien vuotta 2021
•    Kestävä kehitys opetus- ja kulttuuriministeriössä
•    YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030
•    Valtiokonttori – vastuullisuusraportointi valtiolla
•    Lisätietoja: Neuvotteleva virkemies Hannu Vainonen, puh. 0295 330323 

Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso Tiede