Hyppää sisältöön

OKM selvityttää kiinteistö- ja rakennusalan osaamisen nykytilaa ja kehittämistarpeita

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2019 13.55
Uutinen

Valtioneuvoston kanslian, sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen Terveet tilat 2028 –ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelmakauden aikana tarkoituksena on vakiinnuttaa kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, turvallisuus, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset arvioidaan säännöllisesti.

Osaamistason varmistaminen on erittäin tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt sisäilmaongelmiin liittyvän osaamisen kartoituksen, joka on yksi Terveet tilat 2028 -ohjelman seitsemästä aloitustoimenpiteestä. Tavoitteena on alan suunnittelijoiden, konsulttien ja urakoitsijoiden sekä kuntien kiinteistö- ja rakennustehtävissä toimivien ammattilaisten osaamisen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen.

Selvitys tehdään alan toimijoita laajasti osallistaen. Haastatteluilla ja eri toimijaryhmille profiloiduilla kyselyillä kartoitetaan nykytilaa ja tarpeita, joita testataan alueellisissa työpajoissa.

Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä VTT:n kanssa. Elokuussa 2019 käynnistynyt työ valmistuu helmikuussa 2020.

Lisätietoja selvityksestä antavat:

  • opetusneuvos Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 029 5330220
  • partner Mia Toivanen, Owal Group Oy, puh. 040 5667536

Lisätietoa Terveet tilat –ohjelmasta

Ammatillinen koulutus Kirjastot Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus