Hyppää sisältöön

Muutoksia opintotukeen 1.1.2018 alkaen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2017 11.09
Uutinen

Vuoden 2018 alusta 18–19-vuotiaiden mahdollisuus saada opintorahaa paranee, opintotukeen tulee huoltajakorotus ja opintotuen maksupäivä muuttuu.

Opintotukeen huoltajakorotus

Opintotukeen tulee 75 euron suuruinen opintorahan huoltajakorotus, jolloin opintorahan määrä nousee vuoden alussa lasta huoltavalla opiskelijalla 250,28 eurosta 325,28 euroon kuukaudessa.

Lisäksi päätoimisen opiskelun ja lukuvuoden tukikuukausien ehdot muuttuvat ammatillisen koulutuksen uudistuksen vuoksi. Korkeakoulututkintoa varten myönnettävän opintotuen enimmäisajan pidentämisen ehdot yksinkertaistuvat siten, että vaadittavien opintojen kestoa ei rajoiteta yhteen lukuvuoteen.

Vuoden 2018 alusta 18–19-vuotiaiden mahdollisuus saada opintorahaa paranee

Vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään. Nämä opiskelijat voivat saada perusmääräisen opintorahan, 250,28 e/kk.

Opiskelijan omia tulorajoja tarkistetaan ansiotasoindeksin perusteella (1 %).

Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotus laskee 7,5 prosenttiin.

Vuoden 2018 alusta alkaen opintoraha, asumislisä ja koulumatkatuki maksetaan kuukauden 1. pankkipäivänä.

Valtion takaussaatavasta perittävä vuotuinen korko on neljä prosenttia.

Opintotukilautakuntien tehtävät sekä opintojen edistymisen seuranta siirtyvät Kelaan

Opintotukilautakuntien tehtävät siirtyvät vuoden vaihteessa Kansaneläkelaitokselle. Opiskelijan henkilökohtaisesta palvelusta opintotukiasioissa vastaa jatkossa Kela. Oppilaitosten tehtävänä on antaa yleisneuvontaa ja opintotukiasioiden käsittelyssä tarvittavia tietoja.

Myös opintojen edistymisen seurannan kokonaisvastuu siirtyy Kelalle. Edistymisen arvioinnissa otetaan jatkossa aiempaa kattavammin ja kaavamaisemmin huomioon opintotukeen oikeuttaneiden opintojen aikana kertyneet opintosuoritukset. Opintojen edistymisen arviointia koskevaa uutta sääntelyä sovelletaan 1.8.2018 lähtien vuosittain suoritettavaan korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon opintosuoritukset ja tukikuukaudet 1 päivästä elokuuta 2011.