Hyppää sisältöön

Mittava ilmasto- ja kestävyyskasvatushanke tukemaan koulujen ja oppilaitosten ilmastotyötä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2021 10.12
Tiedote
Metsää

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät mittavan koulutuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeen. Hankkeella tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistetaan oppilaiden ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä taitoja.

- Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa yhteiskunnan jokaiseen osa-alueeseen. On tärkeää, että kouluissa ja oppilaitoksissa kyetään tarjoamaan hyvät tiedot ja taidot ilmastokriisin ajassa toimimiseen. Vaikuttava ja tutkittuun tietoon nojaava kestävyyskasvatus auttaa suuntaamaan lasten ja nuorten huolta kohti toimintaa kriisin ratkaisemiseksi, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Hankkeen toimeenpanosta vastaa Opetushallitus ja siihen on käytettävissä noin viisi miljoonaa euroa hallituskauden aikana. Perusopetukseen varataan neljä miljoonaa euroa ja toisen asteen koulutukseen miljoona euroa. 

Kestävyys- ja ympäristökasvatus tunnistetaan jo opetussuunnitelman perusteissa. Toiminta on kuitenkin pirstaleista ja monen hallinnonalan rajat ylittävää.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi ilmasto- ja kestävyyskasvatuksessa tarvitaan valtakunnallista koordinaatiota. Opetushallituksen alaisuuteen palkataan koordinaattori kokoamaan yhteen jo olemassa olevia tietoja, taitoja ja toimintaa entistä vaikuttavamman kestävyyskasvatuksen mahdollistamiseksi. 

Oleellinen osa hanketta on tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä koko yhteisöjen toimintaa, jotta todellinen toimintakulttuurin muutos kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa toteutuu. Hankkeessa osallistetaan keskeisiä sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä.

Lisätietoja: erityisavustaja Niina Jurva, puh. 0295 330 132

Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus